Biljne invazivne vrste

Pajasen (Ailanthus altissima)

Pajasen je listopadno drvo visine do 25 m porijeklom iz Azije koje je u Europu i Sjevernu Ameriku pristiglo u 18. stoljeću za potrebe hortikulture. Raste pokraj putova, uz ceste, željezničke pruge, traži puno svjetla pa ne naseljava duboke šume.

Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti)

Teofrastov mračnjak je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice sljezova (Malvaceae). Raste kao korov na osunčanim ruderalnim staništima staništima te na poljoprivrednim površinama. Ova je biljka prenesena u Europu s namjerom uzgoja zbog dobivanja tekstila. Stabljika sadrži tekstilna vlakna koja se koriste za izradu užadi, konopa i različitih tipova prostirača.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)

Ambrozija  je jednogodišnja zeljasta biljka koja cvjeta u kasno ljeto i jesen stvarajući stotine milijuna zrnca peludi dobre aerodinamične osobine koji mogu putovati i do 300 zračne km udaljenosti. Raste pokraj putova, uz ceste, željezničke pruge, obale potoka i rijeka te u zapuštenim dvorištima.

Čivitnjača (Amorpha fruticosa)

Listopadni grm čivitnjače unesen je namjerno kao dekorativna biljka iz Sjeverne Amerike. Pokazatelj je umjereno kiselih tla. Čivitnjača je na popisu invazivnih vrsta jer svojim prisustvom na staništu uvelike ometa rast i razvoj ostalih, zavičajnih vrsta.

Kanadska hudoljetnica (Conyza canadensis )

Kanadska hudoljetnica jednogodišnja je biljka oz porodice glavočica (Asteraceae) koja raste na antropogenim ruderalnim staništima, na poljima i obradivim površinama te staništima uz putove. Dobro podnosi sušu i paljenje korova te pritom ostaje gotovo neoštećena. Na jednoj biljci može se nalaziti i više od 100 cvjetnih glavica.

Bijeli kužnjak (Datura stramonium)

Uspravna, jednogodišnja biljka visine 50-200 cm neugodna mirisa. Pokazatelj je humoznih i umjereno kiselih tala, a uspijeva na fino pjeskovitim do praškastim i dobro prozračenim tlima. Raste po neobrađenim zemljištima, gradilištima, zapuštenim sunčanim površinama te kao korov uz ratarske kulture.

Datura (Datura innoxia)

Dature je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice Solanaceae slična bijelom kužnjaku koja u sjemenu i cvijetu sadrže alkaloide. Raste samoniklo na polusjenovitim, vlažnim terenima i dostiže visinu do metar i po, ima je svuda u svijetu, sve češće u mnogim dvorištima i vrtovima te zapuštenim poljoprivrednim površinama.

Jednogodišnja krasolika (Erigeron annuus)

Jednogofišnja krasolika je biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Dobro uspijeva na antropogenim staništima, uz putove, ceste, rubove svijetlih šuma, u blizini naselja, u vrtovima, parkovima, oranicama. Ova vrsta u kompeticiji sa samoniklim vrstama te je iznimno otporan korov.

Čičoka (Helianthus tuberosus)

Čičoka je visoka trajnica, srodna i slična suncokretu. Raste na osunčanim staništima a pokazatelj staništa umjereno bogatih do bogatih dušikom. Smatra se invazivnom vrstom jer istiskuje zavičajne vrste, usporava sukcesiju prirodne vegetacije, potiče eroziju riječnih obala te smanjuje biološku raznolikost.

Obalna dikica (Xanthium strumarium)

Jednogodišnja biljka grmolikog izgleda. Zauzima antropogena i ruderalna staništa s ekstremnom toplinom te najbolje uspijeva na toplom mediteranskom podneblju. Ulazi u kompeticiju s nekim poljodjelskim kulturama (soja i pamuk), prenosi patogene na hortikulturne biljke i zagađuje sjemenke poljoprivrednih kultura.

Žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera)

Žljezdasti nedirak je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice neticaljci (Balsaminaceae). Tobolac koji kad sazrije puca i na najmanji dodir raspršuje sjemenke u krugu od nekoliko metara. Raste na ruderalnim i močvarnim staništima, duž riječnih tokova, uz putove, kanale, željezničke pruge.

Divovski svinjski korov (Heracleum mantegazzianum)

Divovski svinjski korov je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice štitarki (Apiaceae). Raste na ruderalnim i močvarnim staništima, duž riječnim tokova, uz putove, te željezničke pruge. Toksičan je za sisavce, izlučuje fitotoksični biljni sok koji u kombinaciji s UV-zrakama uzrokuje dermatitis, u slučaju kontakta s očima uzrokuje kratkoročno sljepilo.

Bagrem (Robinia pseudoacacia)

Bagrem je listopadno drvo iz porodice mahunarki (Fabaceae). Naraste do 30 m visine i 90 cm širine. Najbolje uspijeva na područjima s dovoljno sunca. Iako je invazivan i potiskuje zavičajne vrste, ima i brojne pozitivne karakteristike. Medonosna je biljka, koristi se za pošumljavanje, u sprječavanju erozije, u medicini.

Kanadska zlatošipka (Solidago canadensis)

Kanadska zlatošipka je zeljasta višegodišnja biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Može narasti od 25 do 250 cm, a prepoznatljiva je po gustim žutim cvjetovima skupljenim u cvat-metlice. Kanadska zlatošipka je, uz ambroziju, najagresivniji korov kod nas te može proizvesti tisuće sjemenki koje se brzo rasprostranjuju vjetrom i agresivno rastu.

Oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus)

Oštrodlakavi šćir je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice šćirova (Amaranthaceae). Raste na zapuštenim zemljištima, oranicama, uz puteve te u vrtovima. Veoma je agresivan korov koji šteti poljoprivrednim kulturama te potiskuje zavičajne vrste.