2015. Projekt inventarizacije i praćenja invazivnih vrsta u Poreču i okolici, Pilot projekt; izvor financiranja: Grad Poreč; Rezultati projekta: Izrađen popis invazivnih vrsta u Poreču, započelo stvaranje baze podataka invazivnih vrsta

´

2016. Inventarizacija i praćenje dvaju novih invazivnih vrsta u Poreču i okolici; izvor financiranja: Grad Poreč; Rezultati projekta: kartirane dvije invazivne vrste, pajasen i grozdasta kaulerpe i izrađene interaktivne mape s lokacijama

´

2017. Osnivanje virtualnog centra za praćenje i kontrolu invazivnih vrsta (CIV); izvor financiranja: Grad Poreč; Rezultati projekta: Objedinjeni projekti s temom invazivnih vrsta, izrađena web stranica Centra i svi dosad prikupljeni podaci su javno dostupni, CIV uspostavio suradnju s važnim dionicima u sektoru upravljanja invazivnim vrstama