Znanstveni radovi

Prethodno priopćenje: “Prvi nalaz azijske štitaste uši Takahashia japonica u Hrvatskoj”

Članak u časopisu Šumarski list, In press 2021.

Poglavlje u knjizi: “Non-Native Invasive Species as Ecosystem Service Providers”

Poglavlje u knjizi Ecosystem Services and Global Ecology, Intech Open 2018.