Znanstveni radovi

Remote Sensing in Invasive Species Detection and Monitoring

Kratki pregledni članak u časopisu International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources, 2021.

Dittrichia viscosa: Native-Non Native Invader

Članak u časopisu Diversity, 2021.

Poglavlje u knjizi: “Non-Native Invasive Species as Ecosystem Service Providers”

Poglavlje u knjizi Ecosystem Services and Global Ecology, Intech Open 2018.