Strana vrsta je nezavičajna vrsta koja prirodno ne obitava u određenom ekosustavu, nego je u njega dospjela ili može dospjeti namjernim ili nenamjernim unošenjem. Strana vrsta još se naziva alohtona, nenativna, nezavičajna, egzotična, introducirana ili unesena vrsta. Ukoliko naseljavanje ili širenje strane vrste negativno utječe na bioraznolikost, zdravlje ljudi ili pričinjava ekonomsku štetu na području na koje je unesena, tada tu vrstu smatramo invazivnom.

Državni zavod za zaštitu prirode pokrenuo je portal o invazivnim vrstama s ciljem pružanja informacija o invazivnim vrstama na nivou Hrvatske. Na toj stranici možete dobiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu. Na tom portalu nema specifičnih informacija za područje Istre i ne obrađuju se teme od konkretnog lokalnog interesa.
Naša stranica ima kao cilj uspostaviti vezu između Centra koji se bavi invazivnim vrstama i građana, djece i turista koji su zainteresirani, imaju problem ili se žele uključiti u aktivnosti Centra za invazivne vrste. Bavimo se svim invazivnim vrstama, kopnenim, morskim, biljnim i životinjskim te posljedicama njihovog boravka u našem okolišu.