Hrvatsko ime: kužnjak,  datura

Latinski naziv: Datura stramonium L.

Domovina: Azija ili Srednja Amerika

Područje introdukcije: svi kontinenti, u Hrvatskoj je prvi put zabilježena 1847. godine

Putovi širenja: namjerno kao ukrasna biljka

Opis vrste

Opis: Uspravna, jednogodišnja biljka visine 50-200 cm i neugodna mirisa. Korijen je vretenast i razgranjen. Stabljika joj je gola do slabo dlakava te nosi jednostavne, nasuprotne listove koji su jajoliki do eliptični i šiljasti. Cvjetovi su  višesimetrični, čaška cjevasta i bridasta. Vjenčić je ljevkast, bijel, ružičast ili ljubičast. Plod je jajolik uspravan tobolac, gusto prekriven tankim bodljama. Plod se otvara pravilnim pucanjem. Sjemenke su crne, veličine 3 mm.

Po čemu je prepoznatljiva: Slična je vrsti Datura innoxia Mill. Od nje se razlikuje po tome što ima jače nazubljene listove i manje cvjetove. Plod kužnjaka je uspravan i plod se otvara pravilnim pucanjem za razliku od ploda dature (D. innoxia) koji je tijekom dozrijevanja povijen prema dolje i koji se otvara nepravilnim pucanjem.

Ekologija vrste:

  • pokazatelj je humoznih i umjereno kiselih tala
  • uspijeva na fino pjeskovitim do praškastim i dobro prozračenim tlima
  • biljka je svjetla i toplih staništa

Stanište: antropogena staništa kao što su pašnjaci, polja, smetlišta, kultivirana područja, rubovi putova i željezničke pruge

Razmnožavanje: sjemeno, uz oprašivanje kukcima zabilježeno je i samooprašivanje, biljka cvjeta od lipnja do listopada

Negativni učinci

Ekološki: nema značajnih ekoloških učinaka

Zdravstveni: svi dijelovi biljke su jako otrovni

Ekonomski: toksini koje izlučuje u tlo mogu nanijeti štetu biljkama u kulturi i može uzrokovati trovanje domaćih životinja