Edukativni materijali

Slikovnica “Jela iz mora jako su nam fora”!

Edukativna slikovnica za djecu predškolskog uzrasta, 2020.

Brošura “Ekstrakt lista pajasena – nova generacija bioherbicida”

Edukativna brošura za građanstvo o bioherbicidu od pajasena, 2020.

Letak “Vodič za prepoznavanje stršljena u Hrvatskoj”

Edukativni letak za lakše prepoznavanje vrsta stršljena u Hrvatskoj, 2020.

Brošura “Najčešće vrste meduza u Jadranu”

Edukativni brošura za prepoznavanje najčešćih vrsta meduza u Jadranu, 2020.

Edukativne ploče o važnosti lokvi

Edukativna ploča postavljena pored lokve u Rovinjskom selu i lokve u naselju Kokuletovica u Rovinju, 2019.

Letak Centra za invazivne vrste

Edukativni letak o Centru, 2018.

Priručnik “Mini morska školica”

Edukativna brošura za prepoznavanje najčešćih morskih vrsta u zoni plime i oseke u Jadranu, 2019.