Mikroskop Foldscope

Što su strane invazivne vrste?

Poziv na ljetne radionice morske biologije u Poreču (ljeto 2019.)

Poziv za dojavu lokacija morskih ježinaca (ljeto 2019.)

Poziv na edukacija pčelara o invazivnoj vrsti azijskog stršljena V. velutina (jesen 2019.)

Poster s Simpozija o invazivnim vrstama (Zagreb 2018.)

Poster s Hrvatskog biološkog kongresa (Poreč 2018.)

Poster na kongresu Green (2016.)

Poster s Simpozija NEOBIOTA u Vodicama (2020.)

Poster za citizen science kampanju “Traži se neobičan kukac – Takahashia japonica

Zoniranje šume Sv. Marka – karta

Bialic kongres u Lavovu (Ukranija) 2019

Non-Native Invasive Species as Ecosystem Service Providers (Intech Open 2018.)

Originalni znanstveni rad Forests 2018

Znanstveni rad u zborniku skupa VIVUS 2014

Pregledni znanstveni rad Environmenal Management 2015

Naredba o podizanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije

Mjere suzbijanja i sprječavanja širenja zlatne žutice vinove loze

Pregled preventivnih mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze u nezaražena područja