Letak Centra

Letak Centra

Poster Centra za invazivne vrste

Poster s Simpozija o invazivnim vrstama (Zagreb 2018.)

Poster s Hrvatskog biološkog kongresa (Poreč 2018.)

Poster na kongresu Green (2016.)

Originalni znanstveni rad Forests 2018

Znanstveni rad u zborniku skupa VIVUS 2014

Pregledni znanstveni rad Environmenal Management 2015

Naredba o podizanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije

Mjere suzbijanja i sprječavanja širenja zlatne žutice vinove loze

Pregled preventivnih mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze u nezaražena područja