CIV letak

CIV letak

CIV poster

Originalni znanstveni rad Forests 2018

Znanstveni rad u zborniku skupa VIVUS 2014

Poster na kongresu GREEN 2016

Pregledni znanstveni rad Environmenal Management 2015

Naredba o podizanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije

Mjere suzbijanja i sprječavanja širenja zlatne žutice vinove loze

Pregled preventivnih mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze u nezaražena područja