Kad se projekti slože, znanstvene priče se množe – održali smo mikroskopijske stem radionice za učenike osnovnih i srednjih škola

U sklopu projekata NATURALLY (Strane invazivne biljne vrste kao izvor farmaceutika) i EkoPis (Promicanje ekologije i ekološke pismenosti) koje provodi naš Institut te programa popularizacije znanosti Hrvatskog mikroskopijskog društva MikroskopiJA na netu tijekom prosinca smo organizirali mikroskopijske radionice za osnovnu i srednju školu „Od sitnozora do AI – mikroskopiranjem do STEM-a“.

U našim smo radionicama posebnu pažnju posvetili istraživanju invazivnih biljnih vrsta te važnosti ekološke pismenosti. Na taj smo način željeli mladima približiti istraživanja kojima se bavimo. 

Radionice za učenike osnovnih škola na području grada Poreča održane su u prostorima Društva Naša djeca Poreč, dok su učenici srednjih škola imali priliku sudjelovati u dvije radionice održane u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu. Radionice su održane pod pokroviteljstvom tvrtke ZEISS Hrvatska i Hrvatskog mikroskopijskog društva.

Upoznavanjem polaznika radionica s različitim aspektima znanosti, na moderan, dinamičan ali i metodičan način, ovim smo spojem tradicionalnih i najnovijih tehnologija nastojali pružiti budućim mladim stručnjacima i znanstvenicima uvid u cjeloviti znanstveni proces – od ideje do prezentacije rezultata. Osim u našim projektima, mikroskopija nalazi svoju primjenu mnogim granama znanosti i industrije, ali i u svakodnevnom životu. Promocijom mikroskopije stoga se putem naših radionica promovira usmjeravanje mladih u STEM područja. Ujedno ih se upoznaje s tradicijskim vrijednostima i nacionalnim povijesnim znanstvenim postignućima.

Ovom se prilikom još jednom zahvaljujemo tvrtki Zeiss Hrvatska, Hrvatskom mikroskopijskom društvu, DND-u Poreč, Gimnaziji GSŠJD i svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji radionica. Posebno zahvaljujemo učenicima na znatiželji, entuzijazmu, pitanjima i aktivnom sudjelovanju. Čvrsto vjerujemo da su među njima budući vrsni stručnjaci i znanstvenici, a sasvim sigurno znamo da na njima počiva i naša budućnost.

Kongres Talijanskog botaničkog društva u Pisi

Od srijede 13. rujna do subote 16. rujna u Pisi, održava se 118. kongres Talijanskog botaničkog društva (IX INTERNATIONAL PLANT SCIENCE CONFERENCE), znanstvene udruge osnovane 1888. godine, a koja promiče napredak i širenje botanike kao znanosti.

Naša dr.sc. Barbara Sladonja sudjelovala je na kongresu s aktualnom temom o invazivnim vrstama, odnosno procjenom utjecaja četiri invazivne vrste u Hrvatskoj.

Procjena utjecaja invazivnih vrsta ključna je za određivanje odgovarajućih mjera za njihovu kontrolu. Na temelju već izrađenih dostupnih protokola izradili smo prilagođen protokol za određivanje utjecaja sljedećih invazivnih vrsta: Helianthus tuberosus L.; Ailanthus altissima(Mill.) Swingle; Robinia pseudoacacia L.; Solidago canadensis L. Protokol uključuje pitanja o vrsti, vjerojatnosti njezina unošenja, uspostavljanja i širenja u novom staništu, potencijalu vrste da pruži usluge ekosustava, štetnim učincima na okoliš, biljnim i životinjskim vrstama i štetnim socioekonomskim učincima, kao i mogućnosti upravljanja vrstom.

Protokol je izrađen u sklopu projekta Naturally.

Objavljen rad u časopisu Plants!

U znanstvenom časopisu Plants posvećenom istraživanju biljaka, naše su znanstvenice objavile rad: Invasive Alien Species as a Potential Source of Phytopharmaceuticals: Phenolic Composition and Antimicrobial and Cytotoxic Activity of Robinia pseudoacacia L. Leaf and Flower Extracts. Rad sadržava dio dosadašnjih istraživanja u sklopu projekta Naturally (HRZZ) koji proučava fitofarmaceutski potencijal ekstrakata četiriju stranih invazivnih biljnih vrsta: običnog bagrema, čičoke, kanadske zlatošipke i žljezdastog pajasena.

Cijeli rad je dostupan na sljedećem linku: https://www.mdpi.com/2223-7747/12/14/2715.

Na Županijskom stručnom vijeću biologije IŽ i PGŽ održana edukacija za profesore biologije

Jučer (29.6.) su na Županijskom stručnom vijeću biologije Istarske i Primorsko-goranske županije naše dr. sc. Barbara Sladonja i dr. sc. Danijela Poljuha održale predavanje pod nazivom „Drugo lice invazivnih vrsta“. Skup se održao u prostorijama Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin. Prezentirani su dosadašnji rezultati projekta Naturally, kao i ostali projekti posvećeni istraživanju invazivnih vrsta.

Čuvajmo bioraznolikost našeg Jadrana!

Jadransko more i hrvatska obala prepoznati su i cijenjeni u svijetu te svake godine na našu obalu stignu milijuni turista. Jadransko more se odlikuje velikom bioraznolikošću. Međutim, pritisak na Jadransko more je iz godine u godinu sve veći i sve je više organizama u njemu ugroženo. Najčešći problemi koji utječu na život u Jadranu su otpad i onečišćenje, klimatske promjene, rast temperature mora, nasipavanje obale, pomorski promet  i pretjerani izlov. Kao posljedica toga, neke vrste su već nestale, a neke su ozbiljno ugrožene i potrebno ih je zaštititi.

Na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/19, 15/18, 14/19, 127/19) i Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine, broj 144/13, 73/16), strogo zaštićenim vrstama u Jadranskom moru smatraju se svi morski sisavci, školjkaši plemenita periska (Pinna nobilis) i prstac (Lithophaga lithophaga), puževi prugasta mitra (Mitra zonata), tritonova truba (Charonia tritonis) i puž bačvaš (Tonna galea), crveni koralj (Corallium rubrum), morski pas modrulj (Prionace glauca), morski konjic (Hippocampus hippocampus), posidonija (Posidonia oceanica), morske kornjače.

Strogo zaštićene vrste zabranjeno je namjerno loviti i ubijati, trgovati, uvoziti, izvoziti, prevoziti, otuđivati ili na bilo koji način pribavljati i preparirati. Zabranjeno je i njihovo namjerno uništavanje, oštećivanje i uzimanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla. Nadalje, zabranjeno ih je namjerno uznemiravati, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije te oštećivati ili uništavati područja njihova razmnožavanje ili odmaranja.

Morski sisavci

Svi morski sisavci koji stalno žive u Jadranu ili ga povremeno posjećuju, ugroženi su i zaštićeni prema hrvatskim zakonima i međunarodnim sporazumima. Tu ubrajamo sredozemnu medvjedicu (Monachus monachus), dobrog dupina (Tursiops truncatus) i ostale vrste dupina. Nabrojani morski sisavci su u prošlosti smatrani štetočinama zbog uništavanja ribarskih mreža, zbog čega su namjerno ubijani. To je dovelo do značajnog smanjenja brojnosti određenih vrsta ili čak potpunog nestanka kao što je to slučaj s običnim dupinom (Delphinus delphis), nekad jednim od najzastupljenijih vrsti u Sredozemnom moru. Dobri dupin (Tursiops truncatus) je jedini morski sisavac za kojeg se sa sigurnošću može reći da živi i razmnožava se u Jadranu.

Kako reagirati pri susretu s dupinima?

Pri susretu s dupinima treba pridržavati određenih pravila. Ne smije ih se proganjati i plovila se ne smiju usmjeravati ravno prema njima. Ukoliko im se približavamo, to moramo čini jako polako i oprezno, izbjegavajući nagle promjene smjera i ne stvarajući buku. Najbolje je ugasiti motor i ne ostati u njihovoj blizini duže od 30 min. U krugu od 100 metara od dupina ne bi smjelo biti više od jednog plovila, a u krugu od 200 metara najviše tri.

Dobri dupin (Tursiops truncatus)

Morske kornjače

U Sredozemnom moru se gnijezde dvije vrste morskih kornjača: glavata (Caretta caretta) i zelena (Chelonia mydas) želva. Obje se nalaze na Crvenom popisu ugroženih vrsta u RH. Sjeverni Jadran predstavlja jedno od najznačajnijih staništa glavate želve. Ugrožene su zbog protuzakonitog lova, zaplitanja u ribarske mreže i alat te u ostali glomazni otpad, gutanja plastičnih vrećica koje lako zamijene za meduze, izljeva nafte, nekontroliranog obalnog razvoja i turizma. U Puli postoji Centar za oporavak morskih kornjača smješten unutar “Aquariuma Pula”, koji skrbi o ozlijeđenim morskim kornjačama iz cijelog hrvatskog dijela Jadrana.

Glavata želva (Caretta caretta)

Morski konjici

Morski konjici su sitne nježne ribe neobična izgleda. U Jadranu žive dvije vrste konjica: dugokljuni (Hippocampus guttulatus) i kratkokljuni (Hippocampus hippocampus). Morski konjici su ugroženi zbog njihove prevelike eksploatacije i uništavanja njihovog staništa. Ljudi ih koriste za potrebe tradicionalne medicine, kao suvenire i akvarijske ribice.

Kratkokljuni morski konjic (Hippocampus hippocampus)

Školjkaši

Prstac (Lithophaga lithophaga) je vrsta školjkaša koja obitava u rupama izbušenim u vapnencima. Ima jednu od najnižih stopa rasta među školjkama i vrlo je dugovječna. Prstaci su vrlo cijenjena delicija, međutim, zabranjen je njihov izlov. Vađenjem prstaca, uništavaju se velike površine kamenite obale i biocenoza na njima.

Prstac (Lithophaga lithophaga)

Plemenita periska (Pinna nobilis) je najveći mediteranski školjkaš, endem Sredozemnog mora. Diljem cijelog Jadrana zabilježene su pojave masovnog pomora plemenitih periski uzrokovane parazitom Haplosporidium pinnae. Zbog drastičnog pada brojnosti populacije, plemenita periska je strogo zaštićena vrsta te je svako uznemiravanje ili namjerno vađenje živih ili uginulih jedinki (praznih ljuštura) zabranjeno.

Plemenita periska (Pinna nobilis)

Svatko od nas može doprinijeti očuvanju bioraznolikosti našeg Jadranskog mora, time što ne uzimamo zaštićene organizme iz mora kao suvenire, odbijamo jesti zaštićene školjkaše u restoranima, prijavljujemo izlov ili trgovinu zaštićenim vrstama, prijavljujemo pronalazak ozlijeđene životinje u moru i izbjegavamo sidrenje na području livada morskih cvjetnica.

U šumici Sv. Marka obilježeni Dani (Tjedan) botaničkih vrtova

U zadnjem tjednu mjeseca svibnja već 12. godinu zaredom, tradicionalno se obilježava Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki. Ove je godine manifestacija preimenovana u Dane botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki. Cilj manifestacije je edukacija građana i popularizacija botanike i botaničke tematike na zabavan način te podizanje svijesti o očuvanju prirode i okoliša. U učionici na otvorenom smještenoj u šumici Sv. Marka kraj Instituta i ove smo godine proveli aktivnosti za djecu vrtićkog i školskog uzrasta. Tema radionica bila je šuma i njezini stanovnici. Tako su djeca naučila tko sve živi u šumi, zašto su šume važne te što šume vole/ne vole.

Veselimo se sljedećim radionicama!

Naš Katalog naj-stabala u časopisu Frontiers in Environmental Science

U znanstvenom časopisu Frontiers in Environmental Science (Q2, IF: 5,411) objavili smo znanstveni članak pod nazivom “Catalogue of super-trees in Istria (Croatia) created as a result of the citizen science action“. U njemu je objašnjen proces nastanka Kataloga naj-stabala Istre, prvog takvog popisa velikih, starih i zanimljivih stabala u Hrvatskoj. Projekt je proveden 2022. godine, a financirala ga je Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo.

Sladonja, B., Damijanić D., Uzelac M. and Poljuha D. 2023. Catalogue of super-trees in Istria (Croatia) created as a result of the citizen science action. Front. Environ. Sci., 11:1154101., Sec. Environmental Citizen Science,  https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1154101,

Miriši na proljeće

Proljeće je jedno od četiri godišnja doba, nekima najdraže i najugodnije. Proljeće predstavlja buđenje prirode, početak nove vegetacijske sezone i prestanak zimskog mirovanja. U ovo doba godine se i mnoge ptice vraćaju u svoj dom iz dalekih krajeva. Proljeće za mnoge ljude označava dulji boravak u prirodi, više šetnje i aktivnosti izvan kuće.

Zašto je u proljeće sve zeleno?

Od jeseni do kraja zime u prirodi se mijenjaju boje, lišće listopadnih drvenastih biljaka postaje žuto, crveno i smeđe, a naposljetku opada. Vegetacijski vršci stabljike i korijena prestaju rasti, pretvaraju se u pupove i prekrivaju zaštitnim ljuskama. Jednogodišnje biljke zimu preživljavaju u obliku sjemena, dok višegodišnje vrste prikrivaju svoje pupove duboko u suhom lišću ili prezimljuju u obliku podzemnih organa. To je razdoblje u kojem biljke miruju te se njihov život privremeno zaustavlja. Kad se temperatura zraka dovoljno podigne, biljke ožive, propupaju i procvjetaju i odjednom je sve zeleno.

A zašto je glavna boja proljeća upravo zelena i što to čini biljke zelenima? Klorofil je pigment koji čini biljke zelenim, uglavnom apsorbira crvenu i plavu valnu duljinu sunčeve svjetlosti i reflektira zelenu boju te je glavni učesnik fotosinteze. Biljkama je potrebno da apsorbiraju što više svjetlosti jer uz pomoć svjetlosti, ugljikovog dioksida i vode one sebi stvaraju energiju u obliku glukoze te kisik. Ako je biljkama potrebno što više svjetlosti da bi proizvele hranu, zašto se onda oslanjaju na klorofil koji apsorbira samo dio te svjetlosti? Zašto biljke ne koriste npr. crni pigment koji bi apsorbirao sve valne duljine vidljive svjetlosti? Razlog je taj što bi biljkama tada prijetila opasnost od pregrijavanja. Drveće ima različite taktike koje pomažu u kontroli temperature lišća; oblik lista, dubina krošnje, gubitak vode (hlađenje isparavanjem) pa tako i boja. Tamno lišće apsorbira više svjetla od lišća svjetlije boje, što znači da će također postati toplije – razlog zašto ljeti nosimo bijelu ili svijetlu odjeću. Lišće niže u krošnjama šume obično je tamnije boje od lišća na vrhu. To im pomaže da apsorbiraju više svjetla i nisu u opasnosti od pregrijavanja jer su zasjenjeni gornjim lišćem.

Koje su prve biljke koje rastu u proljeće i zašto ih treba čuvati?

Buđenje prirode najviše karakteriziraju vjesnici proljeća – biljke proljetnice – prve biljke koje cvjetaju nakon zimskog mirovanja. Te biljke privlače poglede svojim šarenilom budući rastu na šumskom tlu nerijetko još prekrivenom suhim lišćem ili na travnjacima koji se još nisu pošteno zazelenili. Proljetnice predstavljaju buđenje i početak novog života, a imaju i važan estetski karakter. Većina proljetnica su trajnice koje prezimljavaju u obliku podzemnih organa – lukovica, gomolja ili podanka, dok njihov nadzemni dio svake zime odumire i u proljeće izrasta novi.                   

Brojne se proljetnice upotrebljavaju u medicinske svrhe, u kulinarstvu, proizvodnji parfema, cvjećarstvu, hortikulturi itd. Antropogeni pritisak na prirodu postaje sve veći i priroda ponekad ne može nadoknaditi sve što čovjek uzme iz nje, stoga su i proljetnice postale izravno ugrožene čovjekovim djelovanjem.

Jedan od glavnih uzroka ugroženosti proljetnica je njihovo branje na neodrživ način. Većina ljudi bere samo nadzemni dio biljaka (cvijet i lišće), dok podzemni dijelovi ostaju netaknuti i spremni ponovno procvjetati iduće godine. Branjem proljetnica na taj način, one se posebno ne ugrožavaju, ali se time degradira estetska vrijednost prirode i onemogućava svim posjetiteljima prirode uživanje u njima. Stoga je proljetnice poput visibabe, ljubičice, pasjeg zuba i drijemovca ili zvončića, najbolje ne brati jer su najljepše na svojem prirodnom staništu. Sakupljanjem pak cijele biljke (nadzemni i podzemni dio), one se trajno uklanjaju sa staništa čime se značajno utječe na veličinu njihovih prirodnih populacija.

Sakupljanje proljetnica i ostalih divljih biljnih vrsta

Prema Pravilniku o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/2017), za njihovo sakupljanje u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dopuštenje nije potrebno ishoditi za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe. Sakupljanjem za osobne potrebe smatra se sakupljanje do najviše 5 komada podzemnih dijelova, 5 stručaka (obuhvat palca i kažiprsta) stabljika biljaka s listovima i/ili cvjetovima, 2 kg stabljike, 1 kg listova, 1 kg cvjetova, 0,5 kg sjemena, 10 kg plodova te 0,5 kg pupova pojedine biljne vrste, dnevno u svježem stanju. Što se tiče šparoga, konkretno oštrolisne šparoge (Asparagus acutifolius L.) koja se koristi za jelo, ona se može slobodno sakupljati za osobne potrebe i za prodaju. S druge strane, bljušt se može brati jedino za osobne potrebe i to prema gore navedenim količinama.

Proljetnice: kockavica (Fritillaria meleagris L.), velecvjetni kukurijek (Helleborus niger L.) i Blagajev likovac (Daphne blagayana Freyer) svrstane su u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske kao osjetljive vrste. To znači da im prijeti visoki rizik od izumiranja u prirodi, te su one strogo zaštićene vrste. Takve vrste se ne smije brati, rezati, sjeći, iskopavati, sakupljati ili uništavati osim za znanstvena istraživanja uz posebno dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ostali razlozi ugroženosti proljetnica

Osim antropogenog utjecaja, ostali razlozi ugroženosti proljetnica su:

  • izravno uništavanje staništa u vidu širenja građevinskih područja, proširivanja obradivog područja, krčenje šuma, odvodnjavanja i melioracija područja
  • nestanak oprašivača (pčela, bumbara, leptira…)
  • prirodna vegetacijska sukcesija (zarastanje travnjaka) uslijed prestanka košnje i ispaše
  • invazivne strane vrste

Vrlo je važno odgovorno se ponašati prema prirodi, i nikad ne treba uzeti više nego što priroda može dati!

Strogo zaštićene proljetnice

U šumici Sv. Marka obilježen Međunarodni dan šuma

Na prvi dan proljeća, 21. ožujka, obilježava se Međunarodni dan šuma. Šume nam osiguravaju čisti zrak, vodu i tlo, ublažavaju klimatske promjene, osiguravaju nam drvo za ogrjev i stanište su brojnim biljnim i životinjskim vrstama. Ovogodišnja je tema dana Šume i zdravlje, odnosno Zdrave šume za zdrave ljude. Znamo kako šetanje šumom izuzetno povoljno utječe na psihičko i fizičko zdravlje ljudi. Ali trebamo znati i kako je zdravlje šuma veoma ugroženo antropogenim djelovanjem i klimatskim promjenama. Zato se na Međunarodni dan šuma nastoji skrenuti pozornost na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosustava.

Vrlo je važno da djeca od najranije dobi uče o odgovornom ponašanju prema prirodi. Upravo zato smo ovaj dan obilježili s našim vrtićancima učeći, igrajući se i šetajući po šumici Sv. Marka.