Životinjske invazivne vrste

Tigrasti komarac (Aedes albopictus)

Tigrasti komarac je tropska i subtropska vrsta jugoistočne Azije koji je danas rasprostranjen na svim kontinentima. Za razvoj ličinki preferira umjetna staništa, kao npr. gume, bačve, kontejnere za sakupljanje kišnice. Od  prirodna staništa možemo ga naći u dupljama drveta ili bazenčići u kamenu. Može postati ozbiljna zdravstvena prijetnja kao vektor uzročnika različitih bolesti kod ljudi (chikungunya virusa, virusa denga, dirofilarijeze ZIKA) i drugih bolesti.

Raznolika trokutnjača (Dreissena polymorpha)

Raznolika trokutnjača je mala slatkovodna školjka iz porodice Dreissenidae. Invazivna je vrsta koja se od početka 19. stoljeća s Kaspijskog jezera i Crnog mora proširila u Europu i Sjevernu Ameriku, gdje je danas postala jedna od dominantnih vrsta mnogih riječnih i jezerskih ekosustava.

Nutrija (Myocastor coypus)

Nutrija je vrsta velikog herbivornog semiakvatičkog glodavca porijeklom iz Južne Amerike. Barska nutrija jedini je pripadnik roda Myocastor. Hrani se poljoprivrednim kulturama: šećerna trska, djetelina lucerna i korjenasto povrće. Nutrija može utjecati na prirodna staništa hranjenjem vodenom vegetacijom te uništavanjem gnijezda ptica.