Loading...
Home2019-12-12T11:35:25+00:00

Centar za invazivne vrste / Invasive Species Centre

Prikupljamo i širimo pouzdane informacije o invazivnim vrstama i ostalim ekološkim temama važnim za područje Poreča i Istre.

Tko smo?

Centar za invazivne vrste (CIV) nastao je iz potrebe da se koordinirano pristupi znanstvenom istraživanju, edukaciji  i podizanju javne svijesti o važnosti  problema invazivnih vrsta i štetnim utjecajima na ljudsko zdravlje i okoliš. Cilj CIV-a je aktivno uključiti sve nadležne institucije na području grada Poreča i šire, kao i djecu i građane u očuvanje zdravlja i naše jedinstvene i iznimno vrijedne prirodne baštine.

CIV je smješten u prostorima Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Osim djelatnika Instituta radu CIV-a doprinose i brojni vanjski suradnici, volonteri, učenici, profesori i svi zainteresirani građani.

Dr. sc. Barbara Sladonja završila je studij biologije, smjer ekologija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala u području Prirodnih znanosti, polju akvakulture u Italiji. Radila je kao istraživač na većem broju znanstvenih institucija diljem Europe i šire gdje je specijalizirala integrirani obalni menadžment i održivo upravljanje. Sudjelovala je u ulozi voditelja i/ili suradnika na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. U projektima je bila zadužena za laboratorijske analize, terenski rad, obradu podataka i popularizaciju. Osim znanstvenog rada najdraži profesionalni angažmani su joj oni povezani s radom s djecom i prijenosom znanja. Ekologija je njezino zanimanje i poziv.

E-mail: barbara@iptpo.hr

dr.sc. Danijela Poljuha

Dr. sc. Danijela Poljuha završila je studij biologije, smjer molekularna biologija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala i doktorirala u području Prirodnih znanosti, polju biologije. Radila je kao istraživač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč i Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS (Istarska razvojna agencija) te u više navrata boravila na usavršavanju u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. Osnivač je dva laboratorija i Biotehničkog odjela istraživačkog centra. Istraživački interes usmjeren joj je na biljnu genetiku i primjenu molekularnih biljega u zaštiti i očuvanju genetskih resursa u hortikulturi. Osim znanstvenog istraživanja bavi se i popularizacijom znanosti.

E-mail: danijela@iptpo.hr

Mag.oecol. Mirela Uzelac završila je studij biologije, smjer znanosti o okolišu na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom akademskog obrazovanja sudjelovala je u projektima popularizacije znanosti “Misli plavo – otok Ugljan” i edukaciji kao mentor u manifestaciji Noć biologije. U udruzi Bioteka pisala je popularno-znanstvene članke iz područja ekologije, u udruzi Bius sudjelovala u terenskom radu kartiranja morskih staništa, te u izradi edukativnih ploča za udrugu Društvo istraživača mora 20 000 milja. Radno iskustvo stekla je kroz edukacije, rad u projektima i u kemijskom laboratoriju Tvornice duhana Rovinj. Osim toga zanima ju digitalija a za sebe može reći da je nepresušni optimist i zaigrani biolog.

E-mail: mirela@iptpo.hr

Što činimo kad su invazivne vrste u pitanju?

Najefikasniji način upravljanja invazivnim vrstama je prevencija.

Prevencija nas štiti od ozbiljnih ekonomskih, ekoloških i socioloških posljedica koje se javljaju kad se invazivna vrsta nastani.

Ako prevencija nije uspjela i invazivna vrsta se pojavi u našem okolišu potrebno ju je čim prije uočiti i determinirati. Važno je brzo znati da se invazivna vrsta pojavila da bi mogli pravovremeno reagirati.

Kad se invazivna vrsta pojavi u nekom staništu, potrebno je brzo reagirati i poduzeti mjere da se ne proširi na druga staništa. Uspjeh ovih akcija ovisi o brzini reakcije i načinu kontrole te eventualnom uklanjanju.

Ponekad se invazivna vrsta nastani u okolišu u kojem su uspješno uklanjanje i kontrola nemogući. Tada je važno provoditi aktivnosti kojima se umanjuju negativne posljedice njene prisutnosti i utjecaj na ljude i prirodni okoliš.

Kod prilagođavanja na invazivnu vrstu, provode se praktični koraci kojima se štiti zajednica od štetnog utjecaja te vrste na društvo.

Edukacije i podizanje svijesti o važnosti problema invazivnih vrsta i štetnim utjecajima na ljudsko zdravlje i okoliš

Što radimo?

  • izrada popisa prisutnih stranih i domaćih invazivnih vrsta

  • utvrđivanje njihove rasprostranjenosti i sustavno praćenje stanja populacija

  • suradnja s drugim sektorima u cilju sprječavanja unosa u prirodu i provođenje programa uklanjanja

  • provođenje kontinuirane edukacije šire javnosti o invazivnim vrstama

  • priprema informativnih materijala s aktualnostima vezanim uz invazivne vrste

  • stalni kontakt i pružanje informacija svim zainteresiranim građanima

  • organiziranje info punktova o invazivnim vrstama za turiste u ljetnim mjesecima
  • komunikacija sa svim interesnim grupacijama (poljoprivreda, turizam, ribarstvo, udruge, ustanove, mediji…)

  • ostale aktivnosti vezane uz tematiku invazivnih vrsta i općenito ekologije i održivog razvoja

Novosti

Load More Posts

Unisciti al nostro tim #CSI, segnala il ritrovamento della specie invasiva

Što činimo kad su invazivne vrste u pitanju?

Najučinkovitiji način upravljanja invazivnim vrstama je prevencija!

Prevencija nas štiti od ozbiljnih ekonomskih, ekoloških i socioloških posljedica koje se javljaju kad se invazivna vrsta nastani!

Ako prevencija nije uspjela i invazivna vrsta se pojavi u našem okolišu potrebno ju je čim prije detektirati i identificirati. Važno je brzo znati da se invazivna vrsta pojavila da bi mogli pravovremeno reagirati.

Kad se invazivna vrsta pojavi u nekom staništu, potrebno je brzo reagirati i poduzeti mjere da se ne proširi na druga staništa. Uspjeh ovih akcija ovisi o brzini reakcije i načinu kontrole i eventualnom uklanjanju.

Ponekad se invazivna vrsta nastani u okolišu u kojem su uspješno uklanjanje i kontrola nemogući. Tada je važno provoditi aktivnosti kojima će prisutnost te vrste imati što manje negativne posljedice i utjecaj na ljude i prirodni okoliš.

Kod prilagođavanja na invazivnu vrstu, provode se praktični koraci kojima se štiti zajednica od štetnog utjecaja te vrste na društvo.

Naši volonteri i studenti na Erasmus praksi

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

Phone: +385 52 408 304

Fax: +385 52 431 659

Web: Centar za invazivne vrste