Projekt grada Poreča za promicanje ekologije i ekološke pismenosti – EkoPis

Prikupljamo i širimo pouzdane informacije o invazivnim vrstama i ostalim ekološkim temama važnim za područje Poreča, Istre ali i šire.

Projekt EkoPis: Praćenje promjena u okolišu i promocija ekološke pismenosti provode biologinje Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, uz podršku Grada Poreča. Zapravo se radi o nastavku projekta Centar za invazivne vrste koji već nekoliko godina djeluje na području Poreča i bavi se invazivnim biljnim i životinjskim vrstama, ali i drugim ekološkim temama. S obzirom na veliki interes građana za različite ekološke teme, odlučili smo proširiti djelovanje i promijeniti naziv. Cilj projekta je aktivno uključivanje svih nadležnih institucija na području grada Poreča i šire, kao i djece i građana u očuvanje zdravlja i naše jedinstvene i iznimno vrijedne prirodne baštine.

Što radimo?

Izrada popisa prisutnih stranih i domaćih invazivnih vrsta

Utvrđivanje rasprostranjenosti invazivnih vrsta i sustavno praćenje stanja populacija

Suradnja s drugim sektorima u cilju sprječavanja unosa u prirodu i provođenje programa uklanjanja

Organiziranje info punktova o invazivnim vrstama i aktualnim ekološkim temama za turiste u ljetnim mjesecima

Ostale aktivnosti vezane uz tematiku invazivnih vrsta i općenito ekologije i održivog razvoja

Provođenje kontinuirane edukacije šire javnosti o invazivnim vrstama

Priprema edukativnog materijala s ekološkom tematikom

Stalni kontakt i pružanje informacija svim zainteresiranim građanima

Komunikacija sa svim interesnim grupacijama (poljoprivreda, turizam, ribarstvo, udruge, ustanove, mediji…)

Vijesti

Aktivnosti


Koje su mjere suzbijanja širenja invazivnih vrsta?

Prevencija

Najefikasniji način upravljanja invazivnim vrstama je prevencija. Prevencija nas štiti od ozbiljnih ekonomskih, ekoloških i socioloških posljedica koje se javljaju kad se invazivna vrsta nastani.

Identifikacija

Ako prevencija nije uspjela i invazivna vrsta se pojavi u našem okolišu potrebno ju je čim prije uočiti i determinirati. Važno je brzo znati da se invazivna vrsta pojavila da bi mogli pravovremeno reagirati.

Odgovor i kontrola

Kad se invazivna vrsta pojavi u nekom staništu, potrebno je brzo reagirati i poduzeti mjere da se ne proširi na druga staništa. Uspjeh ovih akcija ovisi o brzini reakcije i načinu kontrole te eventualnom uklanjanju.

Upravljanje i prilagođavanje

Ponekad se invazivna vrsta nastani u okolišu u kojem uspješno uklanjanje i kontrola nisu mogući. Tada je važno provoditi aktivnosti kojima se umanjuju negativne posljedice njene prisutnosti i utjecaj na ljude i prirodni okoliš. Kod prilagođavanja na invazivnu vrstu, provode se praktični koraci kojima se štiti zajednica od štetnog utjecaja te vrste na društvo.

Edukacija

Edukacija i podizanje svijesti o važnosti problema invazivnih vrsta i štetnim utjecajima na ljudsko zdravlje i okoliš važan je korak u suzbijanju širenja invazivnih vrsta.