Projekt grada Poreča za promicanje ekologije i ekološke pismenosti – EkoPis

Prikupljamo i širimo pouzdane informacije o invazivnim vrstama i ostalim ekološkim temama važnim za područje Poreča, Istre ali i šire.

Projekt EkoPis: Praćenje promjena u okolišu i promocija ekološke pismenosti provode biologinje Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, uz podršku Grada Poreča. Zapravo se radi o nastavku projekta Centar za invazivne vrste koji od 2018. godine djeluje na području Poreča i bavi se invazivnim biljnim i životinjskim vrstama, ali i drugim ekološkim temama. S obzirom na veliki interes građana za različite ekološke teme, odlučili smo proširiti djelovanje i promijeniti naziv. Cilj projekta je aktivno uključivanje svih nadležnih institucija na području grada Poreča i šire, kao i djece i građana u očuvanje zdravlja i naše jedinstvene i iznimno vrijedne prirodne baštine.

Što radimo?

Izrada popisa prisutnih stranih i domaćih invazivnih vrsta

Utvrđivanje rasprostranjenosti invazivnih vrsta i sustavno praćenje stanja populacija

Suradnja s drugim sektorima u cilju sprječavanja unosa u prirodu i provođenje programa uklanjanja

Organiziranje info punktova o invazivnim vrstama i aktualnim ekološkim temama za turiste u ljetnim mjesecima

Ostale aktivnosti vezane uz tematiku invazivnih vrsta i općenito ekologije i održivog razvoja

Provođenje kontinuirane edukacije šire javnosti o invazivnim vrstama

Priprema edukativnog materijala s ekološkom tematikom

Stalni kontakt i pružanje informacija svim zainteresiranim građanima

Komunikacija sa svim interesnim grupacijama (poljoprivreda, turizam, ribarstvo, udruge, ustanove, mediji…)

Vijesti

Aktivnosti