Jadransko more je stanište velikog broja morskih biljnih i životinjskih vrsta. Nažalost, posljednjih nekoliko desetljeća morski ekosustavi su pod negativnim utjecajem uslijed klimatskih promjena, uništavanja obalnih i morskih staništa, unosa otpada u more (posebice plastike) te dolaska stranih vrsta od kojih su neke i invazivne.

22. rujna održana je aktivnost pod nazivom “Ča sa škovacama” za predškolarce. U sklopu aktivnosti, održale smo dvije radionice o najčešćim vrstama u Jadranskom moru i otpadu kojeg je nažalost sve više u našem okolišu. Djeca su naučila koje najčešće vrste dolaze u našem moru, a neke od njih su i vidjeli u akvariju ili u obliku suhih preparata. Naučili su kakve su boje kante za različite vrste otpada, što je to biorazgradivi otpad, a na kraju su u obliku interaktivne igre naučili pravilno odvajati otpad. Kao uspomenu na radionicu, djeca su dobila prikladnu bojanku/mozgalicu.

Vrlo je bitno da djeca od najranije dobi uče zašto je bitno pravilno odvajati otpad te čuvati naš okoliš i vrste u njemu. Stoga su nam ovakve radionice vrlo drage i veselimo se nekoj sljedećoj!