Ambrozija je jednogodišnja samonikla korovna biljka iz porodice glavočika (Asteraceae) i jedna od najpoznatijih invazivnih biljaka u Hrvatskoj. U Europu je unesena slučajno sredinom 19. stoljeća kao slijepi brodski putnik među sjemenkama crvene djeteline i žitarica. Mnogima je ambrozija najpoznatija zbog negativnog utjecaja na zdravlje ljudi. Naime, pelud ambrozije ima visok alergeni potencijal te su mnogi ljudi osjetljivi na nju. Osim što negativno utječe na zdravlje ljudi, ambrozija je i snažan korov te potiskuje ostale biljne vrste smanjujući bioraznolikost. Ambroziju najčešće nalazimo na zapuštenim zemljištima uz cestu, željezničku pruge, uz obale tekućica, uz vrtove i livade, među usjevima te na zelenim gradskim površinama.

U okviru projekta već niz godina pratimo rasprostranjenost i širenje te invazivne biljke na širem području grada Poreča. Otprilike u ovo doba godine obilazimo postojeće lokacije te lokacije koje su nam dojavili građani. Na terenu vršimo determinaciju, foto dokumentiramo biljke i evidentiramo koordinate lokacije. Glavni zaključci višegodišnjeg monitoringa ambrozije na Poreštini jesu da se biljka učestalo pojavljuje na nekoliko stalnih lokacija (Kampaladanja – trasa plinovoda, okolica Funtane, biciklistička staza Funtana-Fuškulin, Limski kanal, nasip rijeke Mirne, u blizini Žatike, Žbandaj, porečka obilaznica). Prošle godine je ambrozija utvrđena na dijelu tih lokacija, a na nekima je izostala (http://civ.iptpo.hr/karta-rasprostranjenosti-ambrozije-na-porestini/).

Ove smo godine utvrdili da je ambrozija prisutna na skoro svim lokacijama kao i prošle godine. Neke od lokacija su: Kampaladanja, Jasenovica i centar Funtane. Izuzetak je porečka obilaznica gdje je ove godine nema, vjerujemo zbog redovitog održavanja i košnje. Možemo zaključiti da ambrozija nije veliki problem u primorskom, kao u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Uglavnom ju svake godine nalazimo na istim lokacijama te je populacija biljke na toj lokaciji stabilna, odnosno ne širi se. Redovitim održavanjem nekultiviranih područja, pravovremenom košnjom i sadnjom ratarskih kultura na poljoprivrednim parcelama pojava ambrozije može se kontrolirati i spriječiti.

Karta rasprostranjenosti ambrozije na Poreštini