Hrvatsko ime: raznolika trokutnjača

Latinski nazivDreissena polymorpha Pallas

Domovina: Crno more i Kaspijsko jezero

Područje introdukcije: Europa i Sjeverna Amerika

Putovi širenja: slučajan unos balastnim vodama, plovnim prometom

Opis vrste

Opis: Veličine je od 1 do 5 cm. Ljuštura je trokutastog oblika s ravnom ventralnom površinom koja omogućuje bolje prianjanje za supstrat, te zašiljenom dorzalnom površinom oblika šatora. Periostrakum je gladak i prošaran tamno smeđim i bijelim prugama. Izlučuje bisusne niti koje joj omogućuju pričvršćivanje za podlogu.

Po čemu je prepoznatljiva: po prugastom uzorku na ljušturi zbog čega je dobila naziv “zebra mussel”

Stanište: rijeke i jezera

Razmnožavanje: Jedinke odvojenog spola, oplodnja je vanjska, velika reproduktivna sposobnost. Ženka može proizvesti do milijun jaja u godinu dana, koja se najčešće oplođuju u proljeće. Razvija se slobodno plivajuća veliger ličinka koja može prijeći kilometre prije nego se pričvrsti za podlogu bisusnim nitima.

Hrana: hrani se filtriranjem planktona i organskih čestica iz vode

Negativni/pozitivni učinci

Ekološki: kompeticija za hranu i stanište s autohtonim vrstama školjkaša, sposobnost bioakumulacije teških metala, veća prozirnost vode, hrana pticama i ribama

Ekonomski: nakupljanje u cjevovodima, pumpama, branama, na dokovima, stijenkama brodova, vanjskim motorima, ribarskim mrežama