Hrvatsko ime: nutrija

Latinski naziv: Myocastor coypus (Rodentia)

Domovina: Južna Amerika (suptropski i umjereni pojas)

Područje introdukcije: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Afrika

Putovi širenja: uzgoj na farmama zbog krzna i mesa, lokalno širenje: bijeg s farmi

Opis vrste

Opis: Nutrija je vrsta velikog herbivornog semiakvatičkog glodavca. Dužina tijela s glavom varira od 36 do 65 m dok rep iznosi otprilike 70 %-80 % te dužine. Rep je cilindričan i ujednačeno našiljen s rijetkim krznom. Krzno je smeđe do žuto-smeđe boje  dok je podkrzno sive boje. Jedna od mnogih prilagodba na vodeni način života su plivaće kožice koje se nalaze između četiri od pet prstiju na stražnjim nogama.Vanjska površina sjekutića ima karakterističnu narančastu boju.

Po čemu je prepoznatljiva:  Slična je Bizamskom štakoru koji je ponešto manji, otporniji na hladnu klimu i ima plići rep. Dabrovi također imaju sličnu anatomiju s izuzetkom repa koji im je plitak i širok.

Stanište: priobalno područje, jezera, rijeke, potoci, močvare

Razmnožavanje : tijekom cijele godine

Hrana: biljožder (vodene biljke), povremena hrana – slatkovodni mekušci

Negativni učinci

Ekološki: višeslojno prekriva dno što uzrokuje truljenje detritusa i razvoj sloja u kojem se razvija otrovni plin sumporovodik, uništenje staništa uzrokovano nutrijama prijetnja je rijetkim vrstama ptica močvarica, ribe i bezkralježnjaka, domaćini brojnim parazitima

Ekonomski: hrani se poljoprivrednim kulturama: šećerna trska, djetelina lucerna, korjenasto povrće