Proljetna sunčana subota 16.3.2019. godine započela je radno, terenskim izlaskom i uzorkovanjem lokvi kod grada Rovinja. Na teren su izašle znanstvenice CIV-a (dr.sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Danijela Poljuha i mag.oecol. Mirela Uzelac), zajedno s kolegama iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković iz Rovinja (mag.biol. Ivan Balković) i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dr.sc. Paolo Paliaga sa studentima smjera Znanosti o moru i dr.sc. Neven Iveša).

Prikupljali su se uzorci sedimenta, vode, vodenih biljaka (makrofita), zooplanktona iz 5 lokvi sa područja Rovinja i šire (Barbariga, Palud, Kokuletovica, Lama di Pili, Grego). U svim lokvama izmjerena je temperature vode, salinitet, prozirnost, količina kisika i redoks potencijal iz sedimenta. Prikupljenih uzorci poslužiti će za analize mikrobnih zajednica, hranjivih tvari, za granulometriju, determinaciju zooplantkona i vodenih biljaka te za analizu teških metala u sedimentu. Cilj ovih analiza je istražiti i okarakterizirati stanište pojedinih lokvi kroz dvije sezone (zima i ljeto), odnosno procjena bioraznolikosti lokvi i ekološkog stanja te stupanj zagađenja.

Naime, prije 100-tinjak godina Istra je bila pogođena malarijom, bolesti koja se prenosi pomoću komarca malaričara. Komarci tijekom svojeg životnog vijeka prolaze kroz 4 životna stadija: jajašce, ličinka, kukuljica i odrasla jedinka. Stadiji ličinke i kukuljice direktno su vezani uz vlažna staništa poput lokvi, močavara, umjetnih vodenih staništa. Kako bi se stalno na kraj malariji u prošlosti su se koristile razne metode: zatrpavanje močvara, zaslanjivanje i zaprašivanje insekticidima. Proučavanjem povijesnih materijala, saznali smo da se u prošlosti vrlo često koristio insekticid bakrov (II) acetoarsenit, poznatiji kao “pariško zelenilo”. Ovaj spoj u svojoj formuli sadrži izrazito toksičan metal arsen. Zaprašivanjem lovki ovim preparatom zaustavilo se širenje malarije. Analizom sedimenta istražiti ćemo postoje li tragovi arsena u tretiranim lokvama do danas.