U Rovinju je jučer, 20.12.2018. godine, u Velikoj dvorani Pučkog učilišta održano predavanje dr.sc Paola Paliage sa studentima prve godine smjera Znanosti o moru sa Sveučilišta Jurja Dobrile iz Puli. Predavanje pod nazivom “Problematika malarije, komaraca i invazivnih vrsta” okupilo je zainteresirane građane koji su mogli naučiti koje sve to invazivne vrste dolaze u našim krajevima, kako se zovu invazivne vrste komaraca, gdje se nastanjuju te ponešto o njihovoj ekologiji. Također, razgovaralo se i o problematici širenja komaraca kao i o virusnim bolestima koje oni prenose.

Na kraju, prof. Paliaga podsjetio je da na bolest koju prenose komarci, malariju koja se u prošlom stoljeću bila veliki problem u Istri. Objasnio je metode koje su se koristile u suzbijanju te bolesti a koja je iskorijenjena tek nešto malo više od stotinjak godina. Jedna od tih metoda bila je introdukcija ribe, Gambusia holbrooki koja se hrani ličinkama komaraca koja je pokazala učinkovitom metodom. Danas, u vrijeme kada ove bolesti više nema, upravo ova ribica predstavlja problem koja se u lokvama razmnožila u prekomjernom broju te i sama postala invazivna.

Kako bi ustanovili u kojim se točno lokvama na području Rovinja nalazi Gambusia, u tijeku je projekt mapiranja lokvi, pod pokroviteljstvom Grada Rovinja. Na proljeće 2019. godine planiran je terenski obilazak svih rovinjskih lokvi te obrada podataka i izrada karte.