Posljednih godina ljetna sezona komaraca sve se više produljuje zbog klimatskih promjena koje pogoduje širenju invazivnih vrsta komaraca. Česte izmijene ljetnih kišnih razdoblja omogućuje uspostavljanje stabilne populacije invazivne vrste tigrastog komarca (Aedes albopictus) i pojavu korejskog komaraca (Aedes koreicus). Obje vrste poznati su prijenosnici zaraznih bolesti Chikungunya groznice, žute groznice, dengue i drugih bolesti.

Tijekom lipnja 2018. godine, Centar za invazivne vrste uključio se u projekt Nacionalnog monitoringa invazivnih vrsta komaraca kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije za područje Poreštine. Cilj monitoringa je utvrditi lokacije glavnih žarišta legla komaraca u blizini naselja i gradova. Tijekom rujna obavljen je terenski obilazak kritičnih područja te popisivanje prisutnih legla zajedno s izvođačem ddd mjera Eko servis Matić d.o.o. Iz dobivene baze podataka izraditi će se karta legala koja omogućava izvođaču brže i učinkovitije tretiranje istih. Pomoću točnih lokacija izvođač može djelovati ciljano koristeći učinkovitiji (i jeftiniji) larvicidni tretman. Naime, adulticidni tretman (“zaprašivanje”) u praksi je vrlo neučinkovit postupak s obzirom na eliminira komarce u već odraslom stadiju. Vrijeme koje je potrebno da se od ličinke razvije odrasla jedinka komarca traje tek nekoliko dana u povoljnim klimatskim uvjetima. Stoga vjerujemo da će ovakva baza podataka doprijeniti učinkovitijem tretiranju legla komaraca te konačno smanjiti trošak korištenja adulticidnog tretmana.