Na prvi dan proljeća, 21. ožujka, obilježava se Međunarodni dan šuma. Šume nam osiguravaju čisti zrak, vodu i tlo, ublažavaju klimatske promjene, osiguravaju nam drvo za ogrjev i stanište su brojnim biljnim i životinjskim vrstama. Ovogodišnja je tema dana Šume i zdravlje, odnosno Zdrave šume za zdrave ljude. Znamo kako šetanje šumom izuzetno povoljno utječe na psihičko i fizičko zdravlje ljudi. Ali trebamo znati i kako je zdravlje šuma veoma ugroženo antropogenim djelovanjem i klimatskim promjenama. Zato se na Međunarodni dan šuma nastoji skrenuti pozornost na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosustava.

Vrlo je važno da djeca od najranije dobi uče o odgovornom ponašanju prema prirodi. Upravo zato smo ovaj dan obilježili s našim vrtićancima učeći, igrajući se i šetajući po šumici Sv. Marka.