U 2020. godinu ulazimo kao partner u velikom projektu Nature Histrice utvrđivanja stanja lokvi na području Istarske županije. Uloga našeg Centar je kartiranje lokvi iz postojećih podataka iz 1970. i 1999. godine u softveru GisCloud i terenski rad. 

Cilj ovog projekta je izrada popisa i karte svih lokvi na području Istarske županije, nakon čega će uslijediti terenska provjera te procjena stanja bioraznolikosti. Lokve su specifična slatkovodna staništa prirodnog ili umjetnog porijekla koje uključuju prijelaze između stalnih vodenih i suhih površina, te koje više ili manje pokriva močvarna vegetacija. To su kritično ugrožena staništa za mnoge rijetke i ugrožene vrste. Povezuju druga veća slatkovodna staništa, a ujedno predstavljaju centre bioraznolikosti. U novije vrijeme, male močvare i lokve isušivane su iz zdravstvenih razloga, zbog suzbijanja komarca malaričara. Razvojem turizma te urbanizacijom, sve veći broj lokvi se zatrpava ili su onečišćene prilikom gradnje. S druge strane, lokve koje su se opstale do danas, često su loše održavane te su obrasle močvarnom vegetacijom.

Ideja zajedničkog projekta je obnova određenog broja prirodnih mediteranskih lokvi kao i podizanje javne svijesti o važnosti malih vodenih biotopa, prvenstveno povremenih i stalnih krških lokvi na području Istarske županije.

Prva faza projekta je gotova, locirano je gotovo 1052 lokve koje su postojale 1999. godine. Ono što već znamo je da gotovo polovina ovih lokvi danas više ne postoji. Pogledajte lokacije nekadašnjih lokvi: http://editor.giscloud.com/map/1143106/lokve-u-istri-webgis

Sljedeći korak je terenska provjera najvećih postojećih lokvi, koje će započeti tijekom veljače/ožujka.

Ovim putem pozivamo sve, velike i male,  ukoliko znaju lokaciju lokve u svojem okruženju, da jave putem obrasca na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwDw0FAsIfNvM4f4FzCSG6RgXek0UxA0udUPYiqsc2Z8zGQ/viewform

Možda će baš Vaša lokva biti ona koje će ići u obnovu! 😀