U Istri 1999. godine 1052 lokve – danas brojka duplo manja

2019-12-12T09:35:45+00:00

U 2020. godinu ulazimo kao partner u velikom projektu Nature Histrice utvrđivanja stanja lokvi na području Istarske županije. Uloga našeg Centar je kartiranje lokvi iz postojećih podataka iz 1970. i 1999. godine u softveru GisCloud i terenski rad.  Cilj ovog projekta je izrada popisa i karte svih lokvi na području Istarske županije, nakon čega će uslijediti terenska provjera te procjena stanja bioraznolikosti. Lokve su specifična slatkovodna staništa prirodnog ili umjetnog porijekla koje uključuju prijelaze između stalnih vodenih i suhih površina, te koje više ili manje pokriva močvarna vegetacija. To su kritično ugrožena staništa za mnoge rijetke i ugrožene vrste. Povezuju druga veća [...]