Zahvaljujući Zakladi Adris, ove godine naš CIV radi na istraživanju i razvoju bioherbicida od invazivne biljne vrste pajasen (Ailanthus altissima). Pajasen je listopadno drvo pristiglo u Europu u 18. stoljeću za potrebe hortikulture. Do danas, ova vrsta se raširila na sve kontinente osim Antartike!

Zahvaljujući brzom rastu i otpornosti na klimatske uvjete (sušu, visoke i niske temperature, otpornost na štetnike) ova vrsta se uspješno širi staništima diljem svijeta. No, nisu sve karakteristike pajasena negativne. Naime, ova vrsta proizvodi spoj ailanton, koji onemogućuje rast drugih biljaka u blizini. Upravo ta osobina (alelopatije) poslužila je za ispitivanje herbicidnog učinka pajasena na klijavost sjemena najčešćih korovnih vrsta u Hrvatskoj.

Naše istraživanje u fazi je ispitivanja klijavosti sjemenskih korovnih vrsta u kontroliranim uvjetima klijališta, nakon čega se uslijediti tretiranje sjemena pripravkom od ekstrakta lista pajasena različite koncentracije.

Početno testiranje klijavosti je potrebno kako bi mogli kvalitetno usporediti utjecaj prirodne klijavosti u odnosu na tretman ekstraktom.