U znanstvenom časopisu posvećenom biološkim invazijama i njihovom upravljanju „Management of Biological Invasions“ objavljen je rad pod naslovom „Development of drone-based methodology for inventory and monitoring invasive plants along river banks in Croatia“. Rad ima funkciju pridonijeti praktičnom upravljanju invazivnim vrstama.

U terenskom radu i pisanju znanstvenog rada sudjelovali su dr.sc. Barbara Sladonja, Danijela Damijanić mag.oecol., dr.sc. Marin Krapac, dr.sc. Danijela Poljuha*, Mirela Uzelac mag.oecol. i dr.sc. Ida Linić. Rad je objavljen u sklopu projekata: Priroda kao saveznik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY (IP-2020-02-6899) i Praćenje pojavnosti i raširenosti štetnika u pčelarstvu na području Republike Hrvatske – Vespa velutina i Vespa orientalis (UP/I-320-09/21-06/0002).

Cijeli rad pročitajte na: linku