Od srijede 13. rujna do subote 16. rujna u Pisi, održava se 118. kongres Talijanskog botaničkog društva (IX INTERNATIONAL PLANT SCIENCE CONFERENCE), znanstvene udruge osnovane 1888. godine, a koja promiče napredak i širenje botanike kao znanosti.

Naša dr.sc. Barbara Sladonja sudjelovala je na kongresu s aktualnom temom o invazivnim vrstama, odnosno procjenom utjecaja četiri invazivne vrste u Hrvatskoj.

Procjena utjecaja invazivnih vrsta ključna je za određivanje odgovarajućih mjera za njihovu kontrolu. Na temelju već izrađenih dostupnih protokola izradili smo prilagođen protokol za određivanje utjecaja sljedećih invazivnih vrsta: Helianthus tuberosus L.; Ailanthus altissima(Mill.) Swingle; Robinia pseudoacacia L.; Solidago canadensis L. Protokol uključuje pitanja o vrsti, vjerojatnosti njezina unošenja, uspostavljanja i širenja u novom staništu, potencijalu vrste da pruži usluge ekosustava, štetnim učincima na okoliš, biljnim i životinjskim vrstama i štetnim socioekonomskim učincima, kao i mogućnosti upravljanja vrstom.

Protokol je izrađen u sklopu projekta Naturally.