Kao studentica Agronomskog fakulteta vrlo rado sam sudjelovala u projektu mapiranja invazivne vrste pajasen – Ailanthus altissima na području grada Poreča. Smatram da je ovaj projekt od velike važnosti kako za bioraznolikost, tako i za lokalno građanstvo koje bi više trebalo uključiti u slične projekte. Na taj način podiže se svijest o važnosti očuvanja prirode i okoliša a građani se educiraju o važnim okolišnim problemima.

2018-07-25T07:05:54+00:00

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

Phone: +385 52 408 304

Fax: +385 52 431 659

Web: Centar za invazivne vrste