I ove godine Institut odnosno Centar za invazivne vrste dio je nacionalne manifestacije Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatske. Izrada detaljnog programa aktivnosti je u tijeku i bit će narednih dana objavljen na našim stranicama. Ove godine se Tjedan održava od 14. do 18. svibnja 2018. Ovim putem Vas pozivamo na sudjelovanje u radionici Šareni mozaik.

Ideja radionice je izrada mozaika od papira našeg loga Centra za invazivne vrste koji već radi punom parom. Detaljne upute za izradu mozaika nalaze se niže u tekstu.

U igri učestvuju cijele grupe, ne pojedinci.

MATERIJAL: kolaž papir u boji, hamer papir, ljepilo, škare, obična olovka

UPUTE ZA IZRADU:

  • Na hamer papir olovkom skicirajte sliku loga kojeg smo vam poslali i naznačite koje se sve boje nalaze na logu
  • Zadatak je pomoću kolaž papira napraviti mozaik
  • Kolaž papir istrgajte ili izrežite na sitne komadiće u bojama koje se nalaze na logu
  • Zalijepite komadiće papira na za to označena mjesta
  • Donijeti najljepši primjerak po grupi na otvaranje Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma 14.05.2018. u 10h u Institut za poljoprivredu i turizam.
  • Ukoliko ne možete osobno prisustvovati svečanosti možete poslati sliku.
  • Sve grupe koje uspješno izrade mozaik dobivaju nagradu.

Najbolje radove po grupama donesite na svečano otvaranje Tjedna u utorak 15.05. na Institut u 10 h.