Zlatna žutica

Hrvatsko ime: Zlatna žutica vinove loze

Latinski naziv: Ca. Phytoplasma vitis

Domovina: Europa

Područje introdukcije: Iako je fitoplazma Ca. Phytoplasma vitis nativna vrsta za područje Europe, posljednjih nekoliko desetljeća smatra se invazivnom (CABI) i karantenskom vrstom u vinogradarskoj proizvodnji Europe. U prošlosti je distribucija fitoplazme bila ograničena na pojedine biljne vrste zastupljene u prirodi zbog izostanka dovoljno učinkovitog vektora, međutim unosom američkog cvrčka, vektora čiji je životni ciklus usko povezan s vinovom lozom, započinje njezino epidemijsko širenje i negativan utjecaj na vinogradarsku proizvodnju.

Putovi širenja: Nedugo nakon unosa američkog cvrčka, 1970-tih godina na području Francuske, zlatna žutica postaje značajna bolest vinove loze u Europi. U Hrvatskoj je utvrđena prvi puta 2007. god. na pavitini (Istarska županija), dok je na vinovoj lozi prvi puta utvrđena 2009. god. na području kontinentalne Hrvatske. Danas je zlatna žutica zastupljena u većini vinogradarskih područja Istarske županije. Pretpostavlja se da je primarni put širenja fitoplazme na veće udaljenosti sadnja fitoplazmom zaraženog sadnog materijala, dok je lokalno širenje ograničeno prijenosom fitoplazme njezinim primarnim vektorom, američkim cvrčkom.

Opis vrste

Opis: Fitoplazme su obligatne bakterije bez stanične stjenke koje obitavaju floem biljke, a prenose ih različite vrste cvrčaka (vektori) koji se hrane u floemu njihove biljke domaćina. Fitoplazme imaju interakciju s biljkom domaćinom, pri čemu utječu na morfološke karakteristike biljke domaćina, a ponekad i vektora koji ih prenosi.

Kada govorimo o zlatnoj žutici vinove loze uglavnom podrazumijevamo: uzročnika bolesti – fitoplazmu, primarnog vektora koji prenosi bolest – američkog cvrčka, biljku domaćina na kojoj se razvija bolest – vinova loza. Ukoliko jedan od navedenih elemenata izostaje, ne postoje uvjeti epidemijskog širenja bolesti.

Po čemu je prepoznatljiva:

Simptome na zaraženim trsovima najlakše je uočiti nakon fenofaze zametanja bobice ili fenofaze šare. Simptomi se razvijaju na listu (crvenilo ili žutilo lista, na pojedinim sortama dolazi do pojave kopljastog lista), grozdu (nekroza ili potpuni izostanak uroda), mladici (izostanak odrvenjavanja).

Ekologija vrste:

Američki cvrčak hraneći se na zaraženom trsu unosi fitoplazmu u tijelo, a nakon određenog perioda cvrčak ju prenosi tijekom svakog novog hranjenja na zdrave trsove. Što je veća populacija zaraženih trsova i američkog cvrčka, to je brzina širenja fitoplazme na zdrave trsove veća.

Biljke domaćini:  europska vinova loza, američka vinova loza, pojedine djetelinske vrste primijenjene u zatravljivanju vinograda, pavitina, pajasen, crna joha.

Negativni učinci

Ekonomski: Zlatna žutica vinove loze dugoročno uzrokuje potpuni gubitak prinosa na zaraženim trsovima, čime dovodi do značajnih ekonomskih gubitaka u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji na području Istarske županije.