Postavljene edukativne ploče o lokvama u gradu Rovinju

2019-04-23T07:46:11+00:00

U ponedjeljak, 15.04. postavljenje su edukativne ploče uz dvije lokve na području grada Rovinja. Prva ploča nalazi se uz biciklističku stazu u Rovinjskom selu, pokraj lokve Krasina, a druga uz lokvu u naselju Kokuletovica pokraj Rovinja. Postavljanje edukativnih ploča dio je projekta grada Rovinja "Kartiranje i inventarizacija lokvi te utvrđivanje prisutnosti invazivne vrste gambuzije Gambusia hollbrooki u lokvama na području općine Rovinj". Nakon terenskog rada i utvrđivanja ekološkog stanja lokvi na području Rovinja, odabrane su upravo ove dvije, lako pristupačne lokve. Edukativne ploče jednostavne su za čitanje te su prilagođene za sve uzraste. Oni zainteresirani mogu naučiti zašto su lokve [...]