Jučer je u Poreču završio CROFISH sajam ribarstva, ribarske opreme, akvakulture, sportskog ribolova i sportova na vodi koji je jedini takav događaj na području Republike Hrvatske. U sklopu Sajma, održana su i predavanja znanstvenika i stručnjaka koja nikako nismo željeli propustiti. Znanstvenu zajednicu ove su godine posebno zanimale morske invazivne vrste pa je dio predavanja bio posvećen njima. Kolegica dr.sc. Tjaša Kogovšek  iz Pirana dala je u prvom predavanju osvrt na utjecaj invazivnog rebraša Mnemiopsis leidyi na ekosistem sjevernog Jadrana i ribarski sektor. Održala je i drugo vrlo zanimljivo predavanje o korištenju biomase meduza kao alternativni izvor proteina u ribljoj hrani u održivoj marikulturi. Kolega dr.sc. Jakov Dulčić iz Splita prikazao je probleme koje uzrokuju ali i potencijal dvaju trenutačno prisutnih invazivnih vrsta u Jadranu, plavog raka (Callinectes sapidus) i strijelke (Pomatomus saltatrix) u Jadranu.

Rasprava je ukazala na potrebu edukacije svih interesnih skupina, važnost Citizen Science-a u monitoringu vrsta te na potrebnu kontrolu objava u javnim glasilima zbog često nepotrebnog stvaranja panike vezano uz invazivne vrste.

Od ostalih sudionika na Sajmu izdvojili bi akcije školske djece u promociji selektivnog odvajanja otpada i štand WWF koji promiče održivo korištenje morskih resursa sa više aspekata. Na njemu smo i zaigrali demo igre u kojoj smo na trenutak postali ribar, a onda i osviješteni potrošač ribe te testirali svoj pečat na okoliš vezan uz potrošnju morske hrane.