Velika stara stabla su vrijedan dio prirodne i kulturne baštine, imaju važnu ekološku ulogu, ali i estetski, simbolički, vjerski i povijesni karakter.

S ciljem upoznavanja šire javnosti sa značajem ovih dobara prirodne i kulturne baštine, potrebom njihove stručno-znanstvene valorizacije te zaštite pokrenuta je priča o naj-stablima u Istri.

Nastavno na citizen science kampanju “Tražimo naj stablo” s početka ove godine, izrađen je online Katalog naj-stabala Istre. Katalog je izrađen u okviru projekta financiranog iz sredstava Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije. Ukupno su popisana 64 stabla na cijelom području Istre. Za svako stablo postoje podaci o točnoj lokaciji, opsegu stabla (1 m visine), prosječnoj visini, prosječnoj širini krošnje, starosti (po usmenoj predaji) i zdravstvenom stanju stabla te fotodokumentacija.

Katalog naj-stabala Istre sadrži 24 različitih drvenastih biljnih vrsta, od kojih su najčešći hrast medunac (Quercus pubescens), ladonja (Celtis australis) i lipa (Tilia sp.). Evidentirano je 10 stabala s opsegom od 5 m i više, a među njima su hrastovi, lipa, kesten i platane. Apsolutni prvak među svim vrstama je kesten u Hekima s opsegom od 10,3 m, slijedi ga lipa iz Sluma s opsegom od 7,1 m, a treće mjesto dijele hrast iz Gologoričkog Dola i Labina s opsegom od 6 m. Ta dva hrasta imaju ujedno najveći opseg u kategoriji hrastova. Najdeblja među ladonjama je ladonja iz Mugebe s opsegom od 4,4 m.

Sigurni smo da u Istri postoji još mnogo vrijednih stabala te pozivamo sve koji znaju za neko lijepo/veliko/staro/zanimljivo/čudno stablo na području Istre ili da nam se jave putem maila civ@iptpo.hr ili telefona 052 408 304.

Katalog naj-stabala Istre dostupan je na linku:

https://arcg.is/95H0j