Hrvatsko ime: Američki cvrčak

Latinski naziv: Scaphoideus titanus Ball.

Domovina: Sjeverna Amerika

Područje introdukcije: Francuska (prvi nalaz 1927. god.), prvi nalaz u Hrvatskoj 1987. god.

Putovi širenja: pretpostavlja se da je vrsta unesena sadnicom vinove loze, zaraženom jajima američkog cvrčka, iz Sjeverne Amerike u Europu tijekom obnove vinograda od trsovog ušenca (filoksere). Uslijedilo je širenje na udaljenija područja prijenosom jajima zaraženog sadnog materijala, dok je lokalno širenje bilo ograničeno postepenim kretanjem cvrčka (doletom) u nova vinogradarska područja. Danas je vrsta zastupljena u većini europskih vinogradarskih regija.

Opis vrste

Opis: Američki cvrčak je unesena invazivna vrsta (CABI). Primarni je prijenosnik (vektor) fitoplazme Ca. Phytoplasma vitis, uzročnika zlatne žutice vinove loze. U stadiju ličinke veličine je svega 1,8 mm (prvi stadij), a u odraslom obliku naraste do 5,2 mm. Ličinke imaju ograničeno područje kretanja na svega nekoliko trsova ili redova unutar jednog vinograda, dok odrasli oblici imaju razvijena krila kojima se mogu kretati na udaljenosti veće od 300 m.

Ličinke američkog cvrčka imaju ukupno pet razvojnih stadija, između svakog razvojnog stadija nastupa presvlačenje (odbacivanje) kutikule. Početni razvojni stadiji imaju tijelo bjelkaste boje, da bi se od trećeg razvojnog stadija nadalje postepeno počele pojavljivati karakteristične šare na segmentima zatka i prsišta. Ličinka petog i ujedno posljednjeg razvojnog stadija najviše nalikuje odraslom obliku. Tek odrasli stadij ima razvijena krila i doseže spolnu zrelost. Odrasli oblici su narančasto-smeđe boje, a tijelo im je prekriveno brojnim šarama.

Po čemu je prepoznatljiva:

Pregledom naličja lista vinove loze mogu se uočiti ličinke koje, za razliku od ostalih vrsta cvrčaka zastupljenih na vinovoj lozi, imaju dvije karakteristične crne mrlje na posljednjim segmentima zatka.

Postavljanjem i vizualnim pregledom žutih ljepljivih ploča unutar vinograda moguće je utvrditi prisutnost i visinu populacije odraslog oblika.

Biologija i ekologija vrste:

  • Univoltna vrsta (jedna generacija godišnje) zastupljena u vinogradu od svibnja do listopada, prezimljava u obliku jaja položenih ispod kore dvogodišnje rozgve
  • Vrsta ima pet stadija ličinke i jedan odrasli stadij (imago)
  • Fitoplazmu prenosi od trećeg stadija ličinke pa sve do kraja života odraslog stadija
  • Fitoplazmu ne prenosi na stadij jaja, stoga da bi se zaraza fitoplazmom dalje prenosila ličinka se tijekom sljedećeg proljeća mora hraniti na prethodno zaraženom trsu

Biljke domaćini: europska vinova loza (proizvodni i zapušteni vinogradi), američka vinova loza (podloga i samonikla loza zastupljena u prirodi), pojedine djetelinske vrste primijenjene u zatravljivanju vinograda

Negativni učinci

Ekonomski: Prenosi fitoplazmu Ca. Phytoplasma vitis, uzročnika zlatne žutice vinove loze i time indirektno dovodi do značajnih ekonomskih gubitaka u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji na području Istarske županije.

Karta distribucije