Grad Poreč financirao je projekt pod nazivom „Inventarizacija i praćenje invazivnih vrsta u Poreču i okolici“ u periodu 2015.-2016. Cilj projekta bio je izraditi interaktivnu kartu dviju invazivnih vrsta (grozdasta kaulerpa i pajasen) te potaknuti objedinjavanje projekata s istom tematikom na području grada Poreča. U sklopu projekta pregledano je šire područje grada Poreča i sakupljeni su osnovni podaci o prisutnosti  ovih vrsta, napravljene su  digitalne interaktivne karte područja Poreštine  s označenim lokacijama na kojima su pronađene ove dvije invazivne vrste, provedena je edukacija djece i odraslih kako bi se omogućio njihov doprinos u borbi protiv stranih invazivnih vrsta, a senzibilizirana je i šira javnost o ovoj problematici.

Ukoliko imaš slobodnog vremena uključi se i ti, prijavom na kontakt.

PAJASEN

GROZDASTA KAULERPA