Consumeless Plus logoDana 28. srpnja 2021. održan je webinar u sklopu projekta ConsumeLess Plus u organizaciji partnera Ambiente Italia AI (Italija) i Energy Water Agency EWA (Malta). Predstavnice projekta Marina Trentin i Barbara Sarnari, dionicima su prezentirale projekt te najvažnije dokumente: ConsumeLess Model, ConsumeLess Med smjernice i ConsumeLess akcijski plan.

Znak InstitutaU nastavku procitajte Poziv za dostavu ponuda za CPV 71241000-9 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza ( Predmet nabave: Sustainable Tourism Strategies to Conserve and Valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage” (Ref.3076) -“D6.5.1 INHERITURA advisory and consultation resources and tools” within Activity 6.5 “INHERITURA advisory and consultation services”

Za naslovljeni predmet nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 02.08.2021. u 15,00 sati.

wintermed logo

Dana 19. i 20. srpnja 2021. godine održani su online sastanci partnera na projektu Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“ u organizaciji vodećeg partnera projekta ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija).

Pozivamo zainteresirane hotelske kuće da Institutu za poljoprivredu i turizam pomognu u provođenju ankete na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030. Sve zainteresirane hotelske kuće molimo da se jave na Javni poziv za provedbu anketiranja turista u svojim smještajnim objektima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Consumeless Plus logoDana 1. srpnja održan je Kick - off sastanak partnera na projektu „ConsumeLess Plus - A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more” financiran u okviru programa Interreg MED. Na sastanku su prisustvovali predstavnici projektnih partnera Energy and Water Agency - EWA (Malta),  Ambiente Italia srl - AI (Italija), Larnaca - Famagusta District Development Agency - ANETEL (Cipar), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska), Kotor (Crna Gora) i Chamber of Commerce and Industry Nice Côte d’Azur - CCI Nice (Francuska) te pridruženi partner projekta Upravni odjel za turizam Istarske županije.Na samom početku sastanka svaki pojedini partner prezentirao je djelatnosti u okviru vlastite organizacije.

 

wintermed logoDana 30. lipnja od 09:00 do 13:00 sati održana je druga online radionica Transnational Policy Exchange Workshop – "Tourism businesses and destinations committed to transversal sustainability" ("Turistička poduzeća i odredišta posvećena transverzalnoj održivosti") u sklopu  projekta Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“. Cilj radionice bio je predstaviti primjere dobre prakse koje mogu poslužiti kao inspiracija turističkim destinacijama na Mediteranskim otocima u projektu WINTER MED u izradi regionalnih akcijskih planova i daljnjem cjelogodišnjem održivom i odgovornom razvoju turizma.

Znak Instituta

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, URBROJ: 0147-21-539 od 06.07.2021. godine, Institut za poljoprivredu i turizam objavljuje poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču na četiri godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 73/2021 od 30. lipnja 2021. godine, Glasu Istre od 30. lipnja 2021. godine, na web-stranici Instituta, na oglasnoj ploči Instituta i na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

tosee logoU razdoblju od 30. lipnja do 2. srpnja održana je šesta međunarodna znanstvena konferencija „ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe“ pod nazivom „ToSEE – Smart, Experience, Excellence & ToFEEL – Feelings, Excitement, Education, Leisure“ u Iki na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci koji su ujedno i organizatori konferencije.

Znak InstitutaPo javnom natječaju, koji je objavljen je 7. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 49/2021 za prijem na radno mjesto u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, nije odabran ni jedan pristupnik te će natječaj biti ponovo raspisan ukoliko se utvrdi potreba za istim.

 

Znak InstitutaSkupina autora provođena dr.sc. Markom Černe objavila je rad s naslovom ''Effect of sewage sludge derived compost or biochar amendment on the phytoaccumulation of potentially toxic elements and radionuclides by Chinese cabbage'' u prestižnom časopisu ''Journal of Environmental Management''.

Rad možete pročitati na ovoj Poveznici

 

Potkategorije