Znak InstitutaPo javnom natječaju, koji je objavljen 30. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama 86/21, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto voditelj/ica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova - položaj I. vrste primljena je Eva Mlinar, mag. iur.

Znak Instituta

Na temelju odluke natječajnog povjerenstva pozivaju se kandidati koji su poslali zamolbu za radno mjesto Voditelj odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova - položaj I. vrste da prisutpe usmenom dijelu testiranja i razgovoru za posao 16.08.2021. u vremenu od 09,30 - 11,30 sati. O osobnom terminu i materijalima za testiranje svaki kandidat biti će obajvešten putem e-mail-a kojeg je naveo u prijavi na natječaj. Gradivo za provedbu usmenog djela testiranja

wintermed logoZadovoljstvo nam je pozvati Vas na treću radionicu Transnational Policy Exchange Workshop pod nazivom "Mediterranean Islands towards the implementation of a transnational sustainable year-round tourism" u organizaciji projekta Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“ koja će se održati u hibridnom obliku, u Poreču i online putem Zoom aplikacije 6. listopada 2021., od 09:00 do 16:30 sati.

Sudjelovanje na radionici je besplatno te će biti osiguran prijevod na hrvatski jezik.

Znak InstitutaPo javnom natječaju, koji je objavljen 14.7.2021. godine u Narodnim Novinama (NN 80/2021), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na web stranici Instituta, na radno mjesto viši stručni savjetnik za poslovne odnose, za rad na realizaciji projekta „Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam“ (KK.01.1.1.09.0030) financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP konkurentnost i kohezija, na određeno vrijeme primljena je Martina Begić, mag. oec.

Znak InstitutaPo javnom natječaju, koji je objavljen 09. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama 78/2021, u dnevnoj tiskovini "Glas Istre", na službenoj internetskoj stranici Instituta, na oglasnoj ploči Instituta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam na novi četverogodišnji mandat odlukom Upravnog vijeća izabran je dr.sc. Dean Ban - znanstveni savjetnik. 

Znak InstitutaU nastavku procitajte Poziv na dostavu ponuda po projektu naziva: "Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam", KK.01.1.1.09.0030, u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekta", referentne oznake: KK.01.1.1.09

CPV predmeta nabave: 71530000-2 Usluge građevinskog savjetovanja

Za naslovljeni predmet nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda za oba Poziva je 09.08.2021 u 13,00 sati.

Consumeless Plus logoDana 28. srpnja 2021. održan je webinar u sklopu projekta ConsumeLess Plus u organizaciji partnera Ambiente Italia AI (Italija) i Energy Water Agency EWA (Malta). Predstavnice projekta Marina Trentin i Barbara Sarnari, dionicima su prezentirale projekt te najvažnije dokumente: ConsumeLess Model, ConsumeLess Med smjernice i ConsumeLess akcijski plan.

Znak InstitutaU nastavku procitajte Poziv za dostavu ponuda za CPV 71241000-9 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza ( Predmet nabave: Sustainable Tourism Strategies to Conserve and Valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage” (Ref.3076) -“D6.5.1 INHERITURA advisory and consultation resources and tools” within Activity 6.5 “INHERITURA advisory and consultation services”

Za naslovljeni predmet nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 02.08.2021. u 15,00 sati.

wintermed logo

Dana 19. i 20. srpnja 2021. godine održani su online sastanci partnera na projektu Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“ u organizaciji vodećeg partnera projekta ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija).

Pozivamo zainteresirane hotelske kuće da Institutu za poljoprivredu i turizam pomognu u provođenju ankete na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030. Sve zainteresirane hotelske kuće molimo da se jave na Javni poziv za provedbu anketiranja turista u svojim smještajnim objektima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Potkategorije