logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za kupnju licence i edukacije za rad s GIS licencom potrebnom za rad na projektu "Praćenje pojavnosti i raširenosti štetnika u pčelarstvu na području Republike Hrvatske - Vespa velutina i Vespa orientalis po Odluci APPRRR, Klasa: UP/I320-09/21-06/0002, URBROj: 343-1201/01-22-002 od 17.01.2022.

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 29.03.2022. u 15,00 sati.

Hvala na sudjelovanju.