Znak Instituta

Obavještavamo sve ponuditelje koji su sudjelovali u prvedbi postupka jednostvane nabave da su temeljem odluke natječajnog povjerenstva odabrani sljedeći gospodarski subjekti:

1. Za predmet nabave - Usluge hotelskog smještaja s popratnim ugostiteljskim uslugama
2. Za predmet nabave - Snimanje video filmova
3. Za predmet nabave - Dubinska obrada (frezanje) i priprema tla za poljoprivredu proizvodnju