agrobioclim cropU četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati održana je online radionica: Bioraznolikost - podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam.

Ovo je druga od nekoliko radionica planiranih u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.

Na radionici bilo je moguće sudjelovati preko ZOOM platforme. Snimka radionica će uskoro biti dostupna i online na službenoj stranici projekta (http://agrobioclim.iptpo.hr/), pa svi koji žele mogu pogledati radionicu i naknadno.

Radionica je bila koncipirana u obliku 3 izlaganja. Prvo izlaganje održao je prof. dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, gdje je iznio rezultate postignute provedbom aktivnosti 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, a prezentacija nosila je naziv: Raznolikost i ekologija samoniklih svojti Brassica i Allium na istočnoj obali Jadrana. Zatim je prof. dr. sc. Mirta Tkalec s Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predstavila rezultate iz aktivnosti 3 - Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, pod naslovom: Mehanizmi prilagodbe raštike na povišenu temperaturu i sušu. Na posljetku suradnici s Agronomskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu prof. dr. sc. Kereša i prof. dr. sc. Lazarević predstavili su dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 - Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu Allium vrsta u uvjetima in vitro, pod naslovom: In vitro selekcija i regeneracija češnjaka te multispektralne analize regeneranata u uvjetima stresa suše. Na kraju radionice voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban se zahvalila predavačima i pozdravila sudionike radionice, ta zatvorila istu.

Radionica je okupila ukupno 40 online sudionika putem ZOOM platforme. Snimak radionice moguće je pregledati na web stranici projekta Agrobioraznolikost.

O datumima održavanja idućih radionica u sklopu projekta Agrobioraznolikost javnost će biti na vrijeme informirana putem medija.

slika radionica