Ispis
Hitova: 418

vinum11

Ena Bestulić, doktorandica na HRZZ projektu VINUM SANUM, u suradnji s kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je rad u uglednom znanstvenom časopisu „Journal of Food Composition and Analysis“ (Q1; IF: 4.556) (Q1; IF: 4.556).

Cjelovit sadržaj rada