Znak Instituta

Sukladno odluci natječajnog povjerenstva obavještavamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu temeljem ponovljenog Poziva na dostavu ponuda za nabavu Usluga hotelskog smještaja s popratnim ugostiteljskim uslugama za rad na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u okviru projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01.0005. - Radni paket - Diseminacija

1. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Usluge hotelskog smještaja s popratnim ugostiteljskim uslugama - Ponovljeni postupak jednostavne nabave

Prethodni postupak poništen je zbog tehničkih razloga.

Za sve dodatne informacije u ovom ponovljenom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Novi rok za dostavu ponuda je 22.02.2022. u 15,00 sati

Hvala na sudjelovanju.