Ispis
Hitova: 469

agrobioclim cropPozivamo Vas na 2. ONLINE radionicu pod nazivom Bioraznolikost –podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama koja se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam. Radionica je namijenjena znanstveno – obrazovnom sektoru, ali i ostalim zainteresiranima s ciljem povećanja dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama.

PROGRAM RADIONICE

Radionica je organizirana kao online događanje koje će biti moguće pratiti putem ZOOM platforme. Radionica će se održati u četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati.
Na radionici Vas očekuje 4 predavača i to:

prof. dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 1 – Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa.

prof. dr. sc. Mirta Tkalec s Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 3 – Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.

prof. dr. sc. Snježana Kereša s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.

izv. prof. dr. sc. Boris Lazarević s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.

Projekt „Agrobioraznolikost“ (KK.05.1.1.02.0005) financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48 kn, dok Institut ima budžet od 1.980.141,37 kn od čega je 85% sredstava sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EFRR-a.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatno sufinancira nacionalnu komponentu do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu do 376.543,36 kn.

U provedbi projekta ulogu vodećeg partnera imaju znanstvenici s Instituta za poljoprivredu i turizam, u suradnji s znanstvenicima iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik - Sveučilište u Dubrovniku.

Cilj ovog projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici projekta dr.sc. Smiljani Goreti Ban ili administratorici projekta Ani Čehić mag.ing.agr. na broj 052/408-328 ili mailom: smilja@iptpo.hr ili acehic@iptpo.hr

letak slika