Digiagri logo finalInstitut za poljoprivredu i turizam u suradnji s Biotehničkim centrom "Naklo" iz Slovenije ugovorio je jedan zanimljiv i prije svega važan projekt naziva: DIGIAGRI - Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training.

 

 

O projektu:

DIGIAGRI: Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training

Erasmus + program, Key Action 2: Cooperation partnerships in tertiary education (KA220-HED)

Zemlje sudionice: Hrvatska, Slovenija, Španjolska

Vodeći partner:  Biotehnički centar Naklo (Slovenija)

Ostali partneri:

  • Institut za poljoprivredu i turizam Poreč (Hrvatska)
  • Mediainteractive Franc Dolenc s.p. (Slovenija)
  • Federacion EFA Galicia (Španjolska)

Razdoblje provedbe projekta: 01.2.2022 – 31.07.2024

Svrha i ciljevi projekta:

1. Nadograditi pedagoška i digitalna znanja, vještine i kompetencije predavača praktične nastave te ih osposobiti za primjerenu i pedagošku provedbu praktičnih sadržaja u nastavi na daljinu kako bi ona bila jednako učinkovita i po kvaliteti usporediva s klasičnom nastavom,

2. Promicati neformalno, stručno obrazovanje na daljinu koje će biti dostupno bilo gdje i bilo kada,

3. Osigurati obrazovanje na daljinu za sve učenike, uključujući učenike s poteškoćama u učenju i iz socijalno ugroženih skupina,

4. Povećati fleksibilnost praktične nastave i uspješno je integrirati u obrazovanje na daljinu, u tzv. hibridni način obrazovanja ili ga primijeniti u slučaju nedostatka predavača,

5. Osigurati održivost i omogućiti korištenje rezultata projekta zainteresiranoj javnosti - odraslim osobama uključenim u cjeloživotno obrazovanje i ranjivim skupinama.

Ciljne skupine: Primarna ciljna skupina projekta su mentori praktične nastave i mentori/skrbnici ranjivih skupina, a sekundarna su predavači, uprave škola, donositelji političkih odluka, poslodavci. Neizravna ciljna skupina, tj. krajnji korisnici rezultata projekta su studenti praktične nastave (samostalni studij), ranjive skupine i odrasli uključeni u cjeloživotno obrazovanje.