Ispis
Hitova: 315
Znak Instituta

Pozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu Usluga hotelskog smještaja s popratnim ugostiteljskim uslugama za rad na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u okviru projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01.0005. - Radni paket - Diseminacija

1. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Usluge hotelskog smještaja s popratnim ugostiteljskim uslugama - Prva izmjena

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Sukladno upitima gospodarskih subjekata te temljem stavka 1. Uputa ponuditeljima - Rok za dostavu ponuda produljuje se temljem izmjena dokumentacije za nadmatenje sukladno pismenim zahtjevima za izmjenom poslanim od strane gospodarskih subjakata.

Rok za dostavu ponuda je 03.02.2022. u 14,00 sati.

Novi rok za dostavu ponuda je 07.02.2022. u 14,00 sati

Hvala na sudjelovanju.