Znak Instituta

Institut za poljoprivredu i turizam obavještava javnost o rezultatima otvorenog postupka javne nabave objavljene pod rednim brojem objave 2021/S 0F2-0037843  od 18.10.2021. u EOJN sustavu, s predmetom nabave - "Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade instituta, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade s pristupnom infrastrukturom", na projektu "Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam", KK.01.1.1.09.0030, u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekta", referentne oznake: KK.01.1.1.09.

ODLUKA O ODABIRU - HELION GROUP d.o.o.