Znak Instituta

Institut za poljoprivredu i turizam obavještava sve ponuditelje koji su sudjelovali u nadmetanju prilikom poslanog Poziva za dostavu ponuda za ugovaranje usluge izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi na projektu "Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam", KK.01.1.1.09.0030, u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekta", referentne oznake: KK.01.1.1.09, da su objavljeni sljedeći rezultati javnog prikupljanja ponuda u postupcima jednostavne nabave: 

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA NABAVU – STUDIJA IZVEDIVOSTI