Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam obavještava sve zainteresirane dobavljače da je započeo s provedbom postupaka jednostavne nabave putem natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Programu ruralnog razvoja za provedbu PODMJERE 10.2. » Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi, broj poziva « - PRR-10.02.01.00.0-04. U nastavku možete pogledati otvorene natječaje i preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
 

2. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Tankovi za tekući dušik i boce s dušikom
3. Nabava kašeta za poljoprivredne proizvode
4. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Demagnetizator
5. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Set UPS uređaja
6. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Računalna oprema

Svi dokumenti navedeni u pozivima koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti podignuti skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda točka III. / označeno znakom „X“ u polju „DA“

Za sve dodatne informacije u ovom pomalo kompliciranom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 30.11.2021. u 15,00 sati.za predmete nabave pod rednim brojevima 1/2/3

Rok za dostavu ponuda je 01.12.2021. u 15,00 sati.za predmete nabave pod rednim brojevima 4/5/6

Hvala na sudjelovanju.