Consumeless Plus logo

U srijedu 17. studenoga 2021. održan je sastanak potencijalnim članovima ConsumeLess Plus odbora u hibridnom obliku. Na sastanku su sudjelovale predstavnice Instituta te predstavnici pridruženog partnera projekta ConsumeLess Plus – Upravnog odjela za turizam Istarske županije, predstavnici Grada Novigrada, Turističke zajednice Grada Poreča, Turističke zajednice Grada Pule, Turističke zajednice Grada Rovinja te predstavnici Grada Labina.

Cilj sastanka bio je definirati ulogu potencijalnih potpisnika Memoranduma o razumijevanju temeljem čega će se dovršiti izrada ConsumeLess Plus Akcijskog plana za područje Istarske županije. Akcijskim planom definiraju se marketinške aktivnosti koje će se realizirati do kraja projekta. Aktivnosti će se planirati za ona područja koja su potpisnici Memoranduma o razumijevanju. Potpisom Memoranduma o razumijevanju destinacije imaju pravo predstaviti destinaciju na platformi: https://www.consumelessmed.org/.

 

Foto 1

slika 2