saaSara Rossi, doktorandica na projektu Vinum Sanum, u suradnji s kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je rad u uglednom znanstvenom časopisu ''LWT - Food Science and Technology'' (Q1; IF: 4.952).

Rad je dostupan na poveznici: sciencedirect