Ispis
Hitova: 657
Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam obavještava sve zainteresirane dobavljače da je započeo s provedbom postupaka jednostavne nabave putem natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Programu ruralnog razvoja za provedbu PODMJERE 10.2. » Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi, broj poziva « - PRR-10.02.01.00.0-04. U nastavku možete pogledati otvorene natječaje i preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
1. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Nabava KRIOGENOG mlina
2. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Nabava Aparata za analizu (3 grupe - Uređaj za analizu klorofila / Uređaj za ekstrakciju DNA / Demagnetizator)

 

Svi dokumenti navedeni u pozivu a koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti podignuti skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda točka III. / označeno znakom „X“ u polju „DA“

Za sve dodatne informacije u ovom pomalo kompliciranom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 26.10.2021. u 15,00 sati.

Hvala na sudjelovanju.