Pozivamo zainteresirane hotelske kuće da Institutu za poljoprivredu i turizam pomognu u provođenju ankete na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030. Sve zainteresirane hotelske kuće molimo da se jave na Javni poziv za provedbu anketiranja turista u svojim smještajnim objektima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Uvjeti:
• prikupljanje najmanje 1000 potpuno i ispravno ispunjenih upitnika
• osnovno poznavanje stranih jezika osoblja - engleski, njemački, talijanski, slovenski
• odgovornost pri provedbi ugovorenog posla

Uz prijavu na Javni poziv obavezno je dostaviti pismo namjere hotelske kuće na hrvatskom jeziku te opis smještajnih potencijala u kojima će biti provedeno anketno istraživanje.

S djelatnikom tvrtke koji će se prijaviti za sudjelovanje u navedenom istraživanju biti će potpisan ugovor o djelu u iznosu sukladnom odobrenom budžetu u planu nabave projekta, te izjava o stavljanju na raspolaganje angažiranog radnika.

Pismo namjere s opisom objekata treba dostaviti u roku od 6 dana od objave ovog javnog poziva. Navedeni prilog može biti objedinjen u jedan dokument.

Prijave s pismom namjere dostavljaju se odjelu nabave instituta do 19.07.2021. u 15,00 sati na e-mail ninoslav@iptpo.hr

Anketne upitnike osigurava naručitelj usluge.

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju na broju telefona 052/408-333