tosee logoU razdoblju od 30. lipnja do 2. srpnja održana je šesta međunarodna znanstvena konferencija „ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe“ pod nazivom „ToSEE – Smart, Experience, Excellence & ToFEEL – Feelings, Excitement, Education, Leisure“ u Iki na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci koji su ujedno i organizatori konferencije.

Na konferenciji iz Instituta sudjelovale su dr. sc. Kristina Brščić, Katarina Lovrečić i Tina Šugar. Konferencija je započela plenarnim izlaganjima profesora dr. sc. Dimitriosa Buhalis i profesora dr. sc. Stanislava Ivanonova.  

Katarina Lovrečić prezentirala je znanstveni rad pod nazivom „Impact of cycle tourism development on tourist destination – attitudes of local stakeholders“ autorica dr. sc. Kristine Brščić, Katarine Lovrečić i Tine Šugar. Doktorandice Katarina Lovrečić i Tina Šugar također su sudjelovale na dvodnevnim doktorskim radionicama „Evaluating Qualitative Methodology“ pod vodstvom profesora dr. sc. Petera Mason.

Detaljnije informacije o konferenciji  dostupne su na službenoj stranici konferencije ToSEE.

Fotka1