Ispis

erozija1

https://www.britannica.com/science/erosion-geology

Erozija nastaje djelovanjem vode (tekućice) i vjetra. Kišne kapi udarajući u tlo pomažu drobljenju i omekšavanju tla. Otjecanje vode i vjetar odnose čestice tla. Što je tečenje brže, a vjetar jači, odnose se veće čestice i više njih.


Erozija se odvija u tri stadija, najprije dolazi do odvajanja zemljišnih čestica od mase tla, zatim se one putem vode ili vjetra transportiraju na veću ili manju udaljenost, a onda se talože.


Erozija se dijeli na eroziju vodom i vjetrom.


Erozija vodom može se podijeliti na eroziju kišom (plošna, brazdasta, jaružna, bujična, dubinska u kršu i klizišta), te na riječnu (dna, obala) i morsku ili jezersku – abrazija.

 

Erozija vodom

erozija kisom  rijecna erozija

 jezerska erozija2  jezerska erozija2

 

Erozija tla vjetrom (eolska erozija) vrlo se rijetko zbiva na tlima zaštićenim prirodnom vegetacijom, a osobito su ugrožene poljoprivredne površine. Eolska erozija ovisi o pedološkim značajkama, klimatskim prilikama i o ljudskoj aktivnosti, a najčešće se javlja u aridnim (pustinja) i semiaridnim (polupustinja) područjima.

 

Erozija vjetrom

erozija vjetar 1  erozija vjetar 2

erozija vjetar 3  erozija vjetar 4

Što možemo poduzeti da bismo spriječili ili smanjili eroziju?
Na proizvodnim površinama najčešće se preporučuje konturna obrada, sjetva u pojaseve i terasiranje, a kod erozije vjetrom vjetrozaštitni pojasevi, zatravljivane i pošumljavanje.

terasiranje1

TERASIRANJE

vjetrozastita

VJETROZAŠTITNI POJASEVI

 

zatravljivanje

ZATRAVLJIVANJE

 

posumljavanje

POŠUMLJAVANJE

 

Na nagibima terena:
• do 3° ne postoji opasnost od erozijskih procesa i tlo se može koristi za uzgoj svih kultura
• od 3° do 7° erozijske procese umanjujemo sjetvom u pojaseve ili obrada tla po izohipsama i uzgojem kultura u plodoredima
• od 7° do 15° preporučuje se izvođenje terasa, a takva se tla koriste prvenstveno za uzgoj drvenastih kultura
• od 15° do 40° izvode se strme terase za uzgoj vinograda ili se takvi prostori koriste kao permanentni travnjaci i šume
• iznad 40° je golet ili šuma i ne poduzimaju se nikakve mjere zaštite od erozije.

Bioraznolikost tla obuhvaća mnogobrojne organizme, od mikroskopskih bakterija i gljivica do velikih „ekosistemskih inženjera“ kao što su gujavice, mravi, razni kukci, krtice. Raznolikost i broj ovih organizama može imati različit utjecaj na eroziju tla. Mikorizne gljive učvršćuju tlo i sprječavaju odnošenje tla, dok npr. prisustvo podzemnih sisavaca uništava strukturu tla i ubrzava eroziju.

 

Zabavni sadržaji online
Erozija